خونریزی زیر ملتحمه چشم چگونه ایجاد می شود ؟


خونریزی زیر ملتحمه چشم چگونه ایجاد می شود ؟

خونریزی زیر ملتحمه چشم چگونه ایجاد می شود ؟

خونریزی زیر ملتحمه چیست؟

عروق خونی پاره شده در ملتحمه که موجبخونریزی در زیر غشاء می شود، خونریزی زیر ملتحمه نام دارد. شکننده بودن عروق ملتحمه مشکل شایعی است. خونریزی باعث ایجاد ناحیه ای قرمز بر روی سفیدی چشم می شود. ممکن است این وضعیت در نتیجه  یک آسیب خفیف چشمی در اثر عطسه، سرفه یا به ندرت در اثر اختلال خونریزی دهنده ایجاد شود. در اغلب موارد به خصوصں در سالمندان به صورت خود به خودی است. اگرچه خونریزی به نظر خطرناک میرسد ولی معمولا درد ندارد و بدون درمان در طی ۲ تا ۳ هفته بهبود می یابد. اگر چشم دردناک بود یا قرمزی آن ادامه داشت، باید با چشم پزشک مشاوره کنید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد