خون و لنف بافت هایی که به صورت مایع در بدن جریان دارند


خون و لنف بافت هایی  که به صورت مایع در بدن جریان دارند

 

خون و لنف بافت هایی  که به صورت مایع در بدن جریان دارند

 خون و لنف بافت هایی هستند که به صورت مایع در بدن جریان دارند و عمل آنها توزیع اکسیژن، مواد غذایی و فرآورده های غدد مترشحه داخلی به تمام قسمت های بدن و سپس برداشت مواد زائد و سمی میباشدبافت خونی و لنف هر دو دارای ماده بنیادی مایعی هستند که به نام پلاسما موسوم است/سلولهای لنف عبارتند از لکوسیتها به ویژه لنفوسیت ولی سلولهای خونی بر سه دسته اند: گلبولهای قرمز، سفید و پلاکت، در افراد بالغ، تعداد گویچه های قرمز خون بین ۴ تا ۵ میلیون در میلیمتر مکعب خون طبیعی است و تعداد گلبولهای سفید ۸ تا۱۰ هزار در میلیمتر مکعب خون میباشد و تعداد پلاکتها ۲۵۰۰۰۰ در میلیمتر مکعب است.  پلاسما (plasma)-٪۵۵ حجم خون را تشکیل میدهد، از یک لیتر پلاسما ۹۳۰ میلی لیتر آن آب و ۶۰ گرم آن پروتئینها، الکترولیت ها و مواد غذایی، گازها، هورمونها، فاکتورهای انعقاد خون و همو کنیا (HelmOCOnia) میباشد. همو کنی ا پس مانده ها و فضولات سلولهای بدن است. پلاسما در اعمال زیر دخالت می کند: انعقاد خون، تنظیم درجه حرارت بدن، انتقال گازهای تنفسی، حمل و نقل مواد غذایی و پس مانده های آنها، انتقال هورمونها، آنتی باد ی ها و سلولهای خونی، متعادل کردن مایعات بدن و بالاخره رل سپری (بافر) کردن از طریق ثابت نگهداشتن pllخون، البته در این عمل هموگلوبین هم کمک زیادی میکند. گلبول قرمز یا نر موسیت یا اریتروسیت (Red blood Cell) .  گلبول قرمز بالغ که در خون جریان دارد به شکل کره مقعر الطرفین و به قطر ۷/۵ میکرون می باشد و فاقد هسته، میتوکندری و ارگانال های دیگر است. در حالت مرض اگر شکل گلبولهای قرمز به اشکال مختلف باشد اصطلاحاً پولی کیلوسیتوزیس نامیده میشود و اگر گلبول قرمز کوچکتر و بزرگتر از طبیعی باشد اصطلاحاً آنیزوسیتوزیس نام دارد. گلبولهای قرمز ۱۲۰ روز عمر دارند.  در آزمایشات خونی، ۱٪ گلبولهای قرمز از سلولهایی است که با رنگ آمیزی اختصاصی مشبک به نظر میرسند بدین جهت به نام رتیکولوسیت موسومند و چنانچه از یک درصد بیشتر باشد مرضی محسوب میشود. امروزه معلوم شده است کهمقعر الطرفین بودن گلبول قرمز مربوط به وجود توری ظریفی است که به سطح داخلی غشاء آن چسبیده و مرکب از پروتئینهایی به نام آکتین + آنکیرین با اسپکترین میباشد. نقص این پروتئینها موجب بیماری اسفروسیتوزیس اهالیپتوسیتوزیس خواهد شد. نکته: جزء اصلی سیتواسکلت گلبول قرمز اسپکترین است.در ساختمان گلبول قرمز ترکیبات فسفردار مانند ATP ,| ADP و آنزیمهای زیادی مانند فسفاتاز اسیدی و فسفاتاز قلیایی وجود دارد. لذا گلبول قرمز انسان با وجودی که هسته ندارد با اکسیداسیون گلوکز انرژی به دست می آورد. گلبولهای سفید یا لکوسیتها (white blood Cell) -این سلولها بر دو دسته اند اول تک هسته ای ها و دوم چند هسته ای ها یا پلی مورف ها(یا Granulocyts) که شامل نوتروفیل، اسیدوفیل و بازوفیل می باشد.(Lymphocytes) ۱ -۲۵ در صد لنفوسیتها تشکیل میدهند. لنفوسیتها را به دو دسته مهم T و B تقسیم نموده اند. لنفوسیت های کوچک علاوه بر اینکه در دستگاه ایمنی بدن فعالیت کامل دارند در زخمها و ترمیم بافتها نیز عمل تغذیه رسانی انجام میدهند. (Feeding cell) ۲- منوسیتها(Monocytes) - ٪۵ گلبولهای سفید را تشکیل میدهند، منوسیت می تواند از خون خارج شده مبدل به ماکروفاژ گردد و یا مانند لنفوسیت تغذیه رسانی کند و یا آهن حاصله از تجزیه هموگلوبین را ذخیره نماید. عمر منوسیت ۲ روز است. ۳- نوتروفیل (NeutrophilS) - ٪۶۶ گلبولهای سفید را نوتروفیل تشکیل میدهد. در نوتروفیلها کروماتین جنسی در افراد مؤنث شبیه چوب طبل به هسته نوتروفیل چسبیده است. اصولاً تمام الکوسیتها دارای خاصیت دیاپدز میباشند یعنی سلول میتواند به جدار مویرگی چسبیده با ایجاد پاهای کاذب از موئینه خارج شود منتها لنفوسیت ها در شرایط طبیعی هم این عمل را انجام میدهند، ولی بقیه الکوسیتها فقط در موارد مرضی از این خاصیت استفاده میکننددر سلولهای سوماتیک انسان مؤنث در مراحل انترفاز کروماتین جنسی به صورت لکه تیرهای به قطر یک میکرون به سطح داخلی غشای هسته چسبیده است. از این خاصیت برای افتراق مؤنث و مذکر در موارد مشکوک استفاده می کنند و برای این منظور از گلبولهای سفید نوتروفیلی خون استفاده میکنند. نمونوسیتها که در مغز استخوان ساخته شده و به تک  هسته ای های بزرگ موسومند پس از خروج از خون مبدل به ماکروفاژ میشوند. همچنین در مقابل اجسام خارجی با هم تشریک مساعی نموده و سن سیتیومی به نام دیوسلول (gliant Cell) جسم خارجی ایجاد میکنند. ۴- ائوزینوفیلها یا اسیدوفیلها (EOSinophilis) - ٪۳گلبولهای سفید ائوزینوفیل است. اندازه سلول بزرگتر از نوتروفیل است.۵. بازوفیلها (Basophilis) .٪۳ (٪۰/۵) گلبولهای سفید را تشکیل میدهد. قطر سلول کمتر از نوتروفیل است.( ۶ - پلاکتها سلولی است به قطر ۲ میکرون به رنگ بنفش که فقط از سیتوپلاسم تشکیل یافته و فاقد هسته است. از پلاکت علاوه بر فیبرونکتین آنزیم ترموپلاستین تراوش میگردد که در انعقاد خون مؤثر است. همچنین از پلاکتها یک فاکتور رشدی تراوش می شود که رشد سلولهای مزان کیمال و گلیال را تحریک میکند. پلاکت حدود ۹ روز عمر دارد، اپینفرین و سروتونین به وسیله پلاکتها حمل شده در انقباض عروق به هنگام پاره شدن رگها مؤثرند.نوتروفیل دارای ۲ نوع گرانول است:۱) آزوروفیل: حاوی لیزوزومها است که برای انهدام باکتریها به کار میرود. ۲) دانه های ویژه، حاوی فسفاتاز قلیایی و فاگوسیتین (باکتر بوسید) و کلاژناز و الاکتوفرینی- اسیدوفیل ها یا ائوزینوفیل ها حاوی مواد زیر هستند: Major Basic .js Protein، آریل فسفاتاز و ریبونوکلئاز.بازوفیل ها و ماستسل های بافت همبند از لحاظ محتویات دانه ها شبیه هستند و هیستامین و هپارین تراوش میکنند. بازوفیل تنها منبع تهیه هیارین خون است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد