چطور مواد غذائی ممکن است در رقیق کردن خون مؤثر باشند؟


چطور مواد غذائی ممکن است در رقیق کردن خون مؤثر باشند؟

چطور مواد غذائی ممکن است در رقیق کردن خون مؤثر باشند؟

مادهٔ مؤثر آسپیرین که یکی از داروهای معروف رقیق کردن لخته خون است از پوست درخت بید نیز گرفته میشود. تا قبل از دهه هفتادمیلادی دانشمندان نمی دانستند آسپیرین چطور عمل می کند و در آن زمان با کشف مواد شبه هورمون به نام پروستاگلاندین در بدن، محققان به راز نحوهٔ تأثیر آسپیرین پی بردند و حالا روشن شده است که در آسپیرین نیروی ضد انباشته شدن پلاتلتهای خون یعنی ضد لخته شدن خون وجود دارد و در نتیجه پلاکتهای خون تحت تأثیر آسپیرین کمتر چسبندگی داشته و کمتر متمایل به چسبیدن و روی هم انباشته شدن در داخل شریان ها هستند. و مآلاً احتمال بسته شدن مجرای شریان ها در اثر لخته خون کمتر می شود. و به این دلیل است که اغلب برای جلوگیری از حمله هایقلبی یا مغزی در سنین بالا و در شرایط خاص، پزشکان مصرف آسپیرین بچه تجویزمی کنند (البته باتوجه به وضع شخص بیمار) و خوردن این مقدار آسپیرین احتمال روی هم انباشته شدن پلاگتهای خون را کاهش میدهد. آسپیرین فعالیت مواد شبه پروستاگلاندینبه نام ترومبوکسان را که موجب تحریک پلاکتها به چسبیدن میشود متوقف می نماید. توجه به این خاصیت جالب در پوست بید، دانشمندان را بر آن داشت که با بررسی هاو پژوهشهای متعدد به انواع مواد خوراکی که دارای چنین نیروئی هستند دست یابند و مواد غذائی که دارای ترکیبات شیمیائی برای مقابله با فعالیت ترومبوکسان اند پیدا کنند. مثلاً در این کوششی هاو تلاش ها کشف شد که مواد خوراکی نظیر سیر و پیاز دارای تعداد زیادی از مواد ترومبوکسان هستند که از طرق خاصی مانع روی هم انباشته شدن پلاکتها و ایجادلختهٔ خون می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد