خون چیست و ساختار و عملکرد آن چگونه است ….؟؟


خون چیست و ساختار و عملکرد آن چگونه است ….؟؟

خون چیست و ساختار و عملکرد آن چگونه است ....؟؟

  از دو بخش مایع و جامد تشکیل شده که قسمت مایع را پلاسما می نامیم و شامل آب، آنتی بادی ها، دی اکسیدکربن و سایرفاکتورهای موجود در خون مثل کلسترول، قند و... می باشد.  قسمت جامد نیز شامل گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاکت هاست. کار سلول های سفید؛ دفاع از بدن؛ کار سلول های قرمز؛ حمل و نقل گازهای تنفسی و کار پلاکت ها؛ کمک به انعقاد خون است.

فعالیت‌ها

اکسیژن رسانی به سلول‌ها، که توسط هموگلوبین انجام می‌شود.انتقال مواد مغذی همچون اسیدهای آمینه، گلوکز و اسیدهای چرب.برداشت مواد زاید همچون دی‌اکسید کربن، اوره و اسید لاکتیک از بدن.عملکردهای ایمنی با حمل گلبول‌های سفید و کشف مواد خارجی با استفاده از آنتی‌بادیهای محلول در آن.انعقاد خون که یکی از عملکردهای خود بهبودی بدن است.نقش پیام رسانی که با انتقال هورمون‌ها و پیام دهی در آسیب بافتی انجام می‌شود.تنظیم پی‌اچ بدنتنظیم دمای بدنفعالیت‌های هیدرولیک.گروه خونی O، دهنده عمومی و AB، گیرنده عموم استبرای پیوند اعضای بدن مانند پیوند کلیه گروه خونی و فاکتورهای دیگر خون مورد بررسی قرار می‌گیرد.خون یک بافت همبند است در شکل RBCها گلبول‌های قرمز را می‌بینیم. پلاکت‌ها که به صورت دانه‌های ریزی است.گلبول‌های سفید(WBC)خون که لوکوسیت‌ها نامیده می‌شوند شامل:آگرانولوسیت‌هامونوسیت‌ها: لوبیایی شکللنفوسیت‌ها: هسته بسیار درشت و سیتو پلاسم نوار باریکی در اطرافشگرانولوسیت‌ها خود به سه دسته ذیل تقسم می‌شوند:نوتروفیل:هسته چند قسمتیبازوفیل: هسته گرانولیسیتی به صورت دانه دارائوزینوفیل:هسته دو قسمتی

خون در خارج از بدن منعقد شده و سلولها و مواد غیر محلول آن به صورت توده ای نسبتا سفت به نام لخته خون (Blood clot) درمی آید. و قسمت محلول آن به صورت مایعی زرد و روشن به نام سرم (Serum) از آن جدا می گردد. برای جلوگیری از انعقاد خون ، به منظور مطالعات خونی ، مقداری هپارین (یک ماده ضد انعقاد) یا سیترات به آن افزوده می شود.

در این حالت اگر اجازه داده شود سلولهای خونی ته نشین شوند ، ملاحظه خواهد شد از نظر حجمی حدود ۵۵ درصد خون از پلاسما و ۴۵ درصد آن از سلولهای خونی تشکیل شده است. سلولهای خونی شامل گویچه های قرمز ، گویچه های سفید و پلاکتها هستند.

پلاسما ۵۵ درصد خون را تشکیل می دهد. مایعی است که ۹۱ درصد آن را آب ، ۷ درصد آن را پروتئینها ، یک درصد آن را املاح معدنی و یک درصد بقیه را ویتامینها ، مواد قندی و مواد لیپیدی ، هورمونها و اسیدهای آمینه تشکیل می دهند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد