داروهای بی خطر دردوران شیردهی


داروهای بی خطر دردوران شیردهی

داروهای بی خطر دردوران شیردهی

 

مصرف داروهای زیر در دوران شیردهی بلامانع است.

 استامینوفن (از جمله تایلنول)

 ضد اسیدها و اکثر آنتی بیوتیکها

اکثر داروهای ضد افسردگی و آنتی هیستامین ها

آسپیرین

داستان در ایران

اکثر داروهای آسم

ضد احتقانها

اکثر داروهای فشار خون

ایبوپروفن (مانند ادویل و ماترین)

انسولین

اکثر داروهای تشنج

اکثر داروهای تیروئید

کنترل مشکلات شایع

یکی از رایج ترین باورهای غلط در مورد شیر دادن این است که برای هرکس به راحتی و به طور طبیعی اتفاق می افتد. ش یر دادن به تمرین نیاز دارد. دامنهی مشکلات می تواند از زخم جزئی نوک سینه ها، تا در مواردی نادر، عفونتهایی در مجاری شیری باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد