داروهای تنفرآور برای مبتلایان به مسکرات و اعتیاد


داروهای تنفرآور برای مبتلایان به مسکرات و اعتیاد

داروهای تنفرآور برای مبتلایان به مسکرات و اعتیاد

مصرف این داروها باعث می شود که آدمی نسبت به اعتیادی که دارد متنفر شده یکملل غرب به خاطر حراست و تکمیل دانش روم و یونان قدیم در قرون وسطی عمیقا مرهون طب اسلامیمیباشند. سیستم اعداد و تعداد زیادی از کلمات مثل الکل و همچنین مقدار زیادی از پیشرفت های پزشکی ازشرق به غرب راه یافته، پیش قدمان طب اسلامی دانشمندان ایرانی چودن رازی و ابوعلی سینا بوده اند. رازی ۹۲۵۱ - ۹۵ N میلادی) مظهر درایت و کاشف بزرگی بود. او برای اولین بار در تاریخ پزشکی سرخجه و آبله را توصیف نمود و عکس العمل مردمک چشم بیماران را نسبت به نور مشاهده کرد و نیز او برای اولین بار مسهل های جوهای را در پزشکی به کار برد. همچنین اولین کتاب بیماری های کودکان را حکیم زکریای رازی بهرشته تحریر درآورد مکتب پزشکی رازی فردن ها مورد توجه دانشمندان دنیا بوده است.سمبل این عصر خلاق بقراط بود که پدر پزشکی لقب گرفت و نام او برای همیشه مظهر پاکی، ارزش و وقار پزشکی گردید. توجه و علاقه بقراط به دانش پزشکی در چند کلمه از گفتار او خلاصه شده است. و آنجا که عشق به انسان وجود دارد همان جا عشق به کسب هنر درمان موجود است». این کیفیت عالی در تصویر چهره این دانشمند بزرگ، کليښسين عالی قدر و معلم ارجمند به خوی نمایان است. این پرده نقاشی مربوط به قرن پنجم قبل از میلاد است. هنگامی که بقراط مشغول معاینه کودکی است و میکوشد مادر نگران او را آرامش بخشد.نوع واپس زدگی در او به وجود آید که با ادامه دارو، اعتیاد قطع خواهد شد. قلب گاو را قطعه قطعه کرده خشکانیده تا به صورت پودر پروتئین درآید، سپس نرم ساییدهروزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. (پودر در یخچال نگهداری شود). یا گل گندم را خشک کرده نرم ساییده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند یا جوشانده ۱۰گرم آن را سه وعده میل نمایند.نسخه ضد اعتیاد دیگرسنبل ۲۰ گرم صندل سفید ۱۰ گرم اشنه ۲۰ گرم عود ۱۰ گرم ریشه بنفشه ۲۵ گرم بهار نارنج ۱۰ گرمپوست نارنج ۲۰ گرمهمه را نرم ساییده در یک لیتر گلاب حل کرده، روزی سه نصفه استکان میل نمایند.داروی نشاط آور و ضد درد استخوانیخولنجان ۱۰ گرم زرنباد ۵ گرم شقاقل ۲۰ گرم دارفلفل ۵ گرم بهمن سرخ ۲۰ گرم مصطکی ۲۰ گرم تودرى ۲۰ گرم عود ۵ گرم کبابه چینی ۱۰ گرم زعفران ۲/۵ گرمدرونج ۵ گرم همه را نرم ساییده در ۲۵۰ گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میلنمایند.نسخه آرام بخشبابونه ۱۰ گرم سنبل الطیب ۲۰ گرم اسطو خودوس۳۰ گرمسبل الطیب 20 گرم برگ نعناع ۲۰ گرم خار مقدس ۳۰ گرمنیم کوب کرده ۷ روز صبح و ظهر و شب جوشانیده میل نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد