داروهای پایین آورنده اسید اوریک در درمان سنگ کلیه


داروهای پایین آورنده اسید اوریک در درمان سنگ کلیه

داروهای پایین آورنده اسید اوریک در درمان سنگ کلیه 

  آلوپورینول جهت درمان سنگهای کلسیم هایپراوریکوزوریکا (با یا بدون هایپراوریسمى) به کار میرود. برخلاف ترکیبات اوریکوزوریک که سطح سرمی اسید اوریک را با افزایش دفع ادراری آن کاهش می دهند، الوپورینول یک مهارکننده گزانتین اکسیداز است که هم سطح سرمی و هم دفع ادراری اسید اوریک را کاهش می دهد.این ماده در بیوسنتز پورین تأثیری ندارد بلکه به طور انحصاری بر روی کاتابولیسم پورین عمل میکند. افزایش سطح گزانتین و هایپوگزانتین ناشی از مصرف آلوپورینول منجر به تشکیل سنگ نمی شود. آلوپورینول یک داروی بالقوه خطرناک است و باید به محض پیدایش راش پوستی قطع شود. درمان با mg ۱۰۰ در روز شروع شده و ممکن است با بررسی سطح اسید اوریک ادرار ۲۴ ساعته تا mg ۳۰۰ روزانه در دوزهای منقسم یا تک دوز افزایش یابد بازدارنده های اوره آز: اسید استو هیدروکسامیک  (Acetohydroxamic acid)  درمان کمکی مؤثر در عفونت های مزمن ادراری ناشی از باکتریهای اوره آز مثبت (که دچار سنگهای Struivite هستند) میباشد اسید استوهیدروکسامیک به طور برگشت پذیر اوره آز باکتریایی را مهار کرده باعث کاهش سطح آمونیاک ادراری و در نتیجه اسیدی شدن ادرار می شود. این دارو ممکن است پس از درمان ناموفق جراحی سنگ به کار رود. در بیمارانی که کراتینین سرمی بالاتر از mg/dl ۲/۵ دارند، این دارو به سطح ادراری مناسب نمی رسد. همچنین این دارو علیه باکتریهای غیر تولیدکننده اوره از تأثیر ندارد. عده قابل توجهی از بیماران از عوارض جانبی مانند سر درد (که اغلب کوتاه بوده به آسپیرین پاسخ میدهد) شکایت دارند: شکایات شایع دیگر عبارتند از: تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، عصبی بودن و افسردگی، دوز معمول آن ۲۵۰ میلی گرم ، ۳ تا ۴ قرص روزانه است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد