داروهای گیاهی ساده پیشنهادی ابن سینا برای درمان سنگ کلیه / قسمت پنجم


داروهای گیاهی ساده  پیشنهادی ابن سینا برای درمان سنگ کلیه /  قسمت  پنجم
یونجه بذری، یک قاشق سوپخوری بذر آن را به ۲۰۰ میلی گرم آب گرم افزوده با شعله ملایم ۳۰ دقیقه جوشانیده، پس از صاف کردن به مقدار یک قاشق سوپخوری روزی ۳ بار برای درمان بیماری سنگ کلیه استفاده می شود. دوره ی درمان ۲ تا ۳ هفته.به گفته ابن سینا بذرروغن یونجه برای لرزش دست و پا سودمند است یونجه غلظت خون را کاهش میدهد. بنابر این دوره درمان با ان کوتاه بوده و بعد از آن درمان دیگری آغاز می شود. یونجه بیشتر برای بیمارانی سودمند و بیضرر است که سنگ کلیه آنها با ضعف قلب همراه است. این گیاه در ترکیب خود روغن معطر، فلاونیدها، ترکیبات تریتنوی، آناسیانی، نمک پتاسیم، سدیم و مواد دیگری دارد که به بیماری سنگ کلیه شفا می بخشند. یونجه تأثیر مدر، ضدتورمی، التیامی و ضدمیکروبی دارد. در خونریزی های داخلی خوردن آن مضر است. مرزنگوش،مروکش (نوعی ریحان). ۲ قاشق سوپخوری خرد شده ی برگ آن را به ۴۰۰ میلی گرم آب اضافه کرده ۱۵ دقیقه با حرارت ملایم جوشانیده، صاف نموده و به مقدار ۲ قاشق سوپخوری روزی ۳ تا ۴ بار قبل از غذا (در حالت ترشح کم معده) و بعد از غذا (در حالت ترشح زیاد معده) استفاده باید کرد. برای درمان بیماری سنگ کلیه، آسیت،انسداد ادراری و شب ادراری مفید است. دوره درمان ۲ تا ۸ هفته. علف مرزنگوش تا ۳٪ روغن معطر، مواد دباغی، ویتامین C و ترکیبات دیگر دارد. مرزنگوش دارویی حل کننده، رقیق کننده، پادزهر، مدر، نرم کننده و بلغم ران می باشد گل خیری بیشگی. یک قاشق سوپخوری آن را در یک استکان ،آب جوش چون چای به مدت ۴۰ تا ۵۰ دقیقه دم کرده، بعد صاف نموده به مقدار یک قاشق سوپخوری، روزی ۳ بار برای درمان پیشابخوندار، جراحی ها (جراحت، خراشیدگی ها، جراحت سنگین) و حوزک های راه های ادراری استفاده می کنند. دوره درمان ۲ تا ۶ هفته. گل خیری مواد دباغی، گلیکوزید آنتاسیونای گل خیری، کاروتن و اسید اسکوربیک دارد. این گیاه همچنین دارای تأثیرات مدری، رقیق سازی، ضدتورمی نیز هست. روناس. یک قاشق سوپخوری (۲۰ گرم) ریشه خرد شده آن را در ۶۰۰ میلی گرم آب گرم آمیخته با حرارت ملایم ۴۰ دقیقه جوشانیده، سپس صاف نموده و به مقدار ۲ قاشق سوپخوری روزی ۳ تا ۴ بار قبل از غذا برای درمان سنگ کلیه مصرف میکنند. دوره درمان از ۲ هفته (در صورت موجود بودن سنگ کوچک) تا ۴ الی ۶ هفته (در صورت بزرگ بودن سنگ ها) ادامه مییابد. درمان مجدد بعد از یک ماه آغاز می شود. ابن سینا روناس را به عنوان واسطه ی مدر و تمیزکننده توصیف کرده است. روناس شغنانی. اساساً در سنگ زارهای پامیر شرقی می روید. ریشه های این نوع روناس بزرگ است و بعضاً تا ۵۰۰-۶۰۰ میلی گرم وزن دارد. جوشانده ریشه های آن طبق نسخه فوق آماده و استعمال میگردد. نظر به تجربه ی طب مردم تاجیک جوشانده ریشه های این نوع روناس نسبت به دیگر گیاهان دارویی تأثیر بیشتری دارد. طب معاصر تأیید نموده که روناس همه انواع سنگ کلیه را حل  می کند پیاز دریایی. ۱- خاکهای بذر آن به مقدار ۰/۵ گرم روزی ۳ بار ۳۰ تا ۲۰ دقیقه قبل از غد۱ میل می شود. ۱- پیاز دریای با عسل نیز خان مصرف است ۔ ۵۰ گرم بذر آن را در هاونچه خرد کرده از غربال گذرانیده با ۲۰۰ میلی گرم عسل همراه نموده و به مقدار یک قاشق چای خوری روزی ۳ بار برای درمان سنگ کلیه مصرف می کنند. دوره ی درمان ۶ تا ۸ هفته. ۳- جوشانده بذر، یک قاشق سوپخوری خرد شده ی آن را با ۲۰۰ میلی گرم آب گرم آمیخته و بر روی شعله ی ملایم ۳۰ دقیقه جوشانیده، سپس صاف نموده و به مقدار یک قاشق سوپخوری روزی ۳ تا ۴ بار قبل از غذا برای درمان بیماری سنگ کلیه استفاده می نمایند.مطابق توصیف ابن سینا این دارو، بدن ضعیف و معده را تقویت بخشیده، بینایی را خوب نموده و دارویی مؤثر بر روی معده و روده است. پیاز دریایی به ویژه برای درمان تنگی نفس مفید بوده، اثر مدری قوی دارد.همچنین این گیاه برای درمان بیمارانی که بیماری سنگ کلیه آنها با بیماریهای تنگی نفس، گاستریت مزمن، زخم روده و بواسیر همراه است، مناسب می باشد.زردک وحشی. یک قاشق چای خوری بذر خرد شده آن را با ۲۰۰ میلی گرم آب آمیخته، روی شعله ملایم ۳۰ دقیقه جوشانیده، سپس صاف نموده و به مقدار یک قاشق سوپخوری روزی ۳ بار قبل از غذا به عنوان داروی مدر مصرف میکنند. بذر زردک وحشی در ترکیب یک سلسله داروهای مرکب که برای درمان سنگ کلیه پیشنهاد می گردد،استفاده می شود.این بذر، به ویژه برای درمان بیمارانی که بیماریهای کلیه آنها با استنوکاردی، کاردیو اسکلروز و یا التهاب قلب و کلیه همراه است، سودمند می باشد. فرونیک. یک قاشق سوپخوری بذر خرد شده را در ۲۰۰ میلی گرم آب گرم آمیخته با حرارت ملایم ۳۰ دقیقه جوشانده، صاف نموده و به مقدار یک قاشق سوپخوری روزی ۳ بار قبل از غذا برای درمان بیماری های سنگ کلیه، آسیت، کوله سیستیت، التهاب بیضه ها، و فیبرومیوم رحمی استفاده میشود. بذر، برگها و گل فرونیک تا ٪۰/۴۸ روغن معطر و ویتامین داشته تأثیر حل کنندگی، رقیق کننده، مدر، ضدنفخ و تسکین بخشی دارد. مرغ. یک قاشق سوپخوری از ریشه ها و بند خشک شده آن را در یک استکان آب جوشیده گرم ریخته، ۸ تا ۱۰ ساعت دم کرده و سپس از کرباس ریز می گذرانند. به مفدار ۲ قاشق سوپخوری روزی ۳ تا ۴ بار برای درمان بیماری های سنگ کلیه، پیلیت، پیلونفریت و ورم بیضه ها استفاده می شود. ریشه و بند مرغ تا ۰/۰۵٪ روغن معطر، نزدیک به ۱۰٪ ماده مخاطی، پلی ساکارید، ترتیسین، ساپونین و آنولین دارد. مرغ دارای تأثیر مدر و ضد تور می نیز میباشد. داروهای گیاهی ساده  پیشنهادی ابن سینا برای درمان سنگ کلیه / قسمت اولداروهای گیاهی ساده  پیشنهادی ابن سینا برای درمان سنگ کلیه / قسمت دومداروهای گیاهی ساده  پیشنهادی ابن سینا برای درمان سنگ کلیه / قسمت سومداروهای گیاهی ساده  پیشنهادی ابن سینا برای درمان سنگ کلیه / قسمت چهارمداروهای گیاهی ساده  پیشنهادی ابن سینا برای درمان سنگ کلیه / قسمت ششمداروهای گیاهی ساده  پیشنهادی ابن سینا برای درمان سنگ کلیه / قسمت هفتم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد