داروها ی تاثیر گذار بر مغز قسمت اول


داروها ی تاثیر گذار بر مغز قسمت اول

داروهای تاثیر گذار بر مغز

 آمفتامین ها (amphetamines): موادی که به عنوان محرک دستگاه عصبی مرکزی عمل میکنند. احیای قلبی - ریوی (CPR): احیای قلبی ریوی می تواند به شروع فعالیت قلب و تنفس پس از ایست قلبی کمک کند. اختلال ادراکی پایدار توهم زا ( hallucinogen persisting (perception disorder (HPPD): بیماری ای که در آن فرد به طور دوره ای دچار بازپس نگری ناشی از مصرف پیشین مواد می شود. اختلال فشار روانی پس از سانحه ( post traumatic stress disorder): بیماری روانی که پس از مشاهده یا تجربهی یک حادثه  ضربه ای، مثل جنگ، بلای طبیعی، یا آزار جنسی روی میدهد. ارگوت (ergot): قارچی سیاه یا ارغوانی که روی علف برخی غلات رشد میکند. استروئیدهای آنابولیک (anabolic steroids): گروهی هورمونهای صناعی مشتق از تستوسترون که برای کمک به رشد ماهیچه ها مصرف می شوند.استیل کولین (acetylcholine): انتقال دهنده ی عصبی که مغز را تحریک کرده و به انقباض ماهیچه های اسکلتی کمک میکند.روان گسیختگی (Schizophrenia): اختلالی روانی که در آن، فرد دچار توهم، هذیان، و تغییر ادراک از واقعیت می شود.اعتیاد (addiction): حالتی که بدن نیاز به یک مادهی مخدر یا مواد دیگر پیدا کند و در صورت مصرف نکردن آن دچار علائم ترک تشود. اکسید نیتروژن (mitrous oxide): اغلب «گاز خنده» نامیده می شود؛ مسکنی که در دندانپزشکی کاربرد دارد. انتقال دهنده ی عصبی (neurotransmitter): ماده ای در مغز که تکانه، یا پیام شیمیایی، در سلولهای عصبی میفرستد. ایدز(AIDS): نشانگان اکتسابی نقص ایمنی؛ بیماری ای که در آن، بدن فرد مبتلا به علت ضعف شدید دستگاه ایمنی نمیتواند با بیماری مبارزه کند. عود اعتیاد (relapse): مصرف مجدد مواد توسط فردی که آن را ترک کرده بود. بدگمانی (paranolia): گرایش یک فرد یا گروه به ظن و بی اعتمادی شدید یا غیر منطقی نسبت به دیگران.برادی کاردی (bradicardia): تعداد ضربان قلب کمتر از حد طبیعی. بنزودیازپین (benzodiazepine): دارویی برای درمان اضطراب و بی خوابی. بی خوابی (insOmnia): ناتوانی در به خواب رفتن یا در خواب ماندن. بیش گرمایی (hyperthermia): گرم شدن دمای بدن تا حد خطرناک. بیماری آلزایمر (Alzheimer's disease): بیماری ای که باعث تحلیل رفتن مغز، کم حافظگی و فراموشی میگردد. بیماری پارکینسون (Parkinson's disease): بیماری ای که باعث رعشه در ماهیچه های در حال استراحت همراه با حرکات آهسته، اشکال در تعادل، و راه رفتن غیرعادی می شود. بازپس نگری (flashback): احساس مکرر توهم یا ادراکات تغییریافته مدتها پس از مصرف ال.اس. دی، حتی اگر دوباره مصرف بشود. تاکیکاردی (tachycardia): تعداد ضربان قلب بیش از حد طبیعی. thalamus) MYL(: بخشی از مغز واقع در بالای ساقه  مغز که در کنترل حرکتی و علائم حسی نقش دارد. تحمل (tolerance): توانایی بدن در پاسخ دهی کمتر به اثرات مادهای که مدتی مصرف شده است. وقتی مصرف کننده تحمل نشان دهد،باید مقدار بیشتری از آن ماده استفاده کند تا به همان اثرات اولیه دست یابد.ترک (withdrawall): تجربه اغلب دردناک علائم روانی و جسمانی که با توقف مصرف ماده ی توسط یک معتاد که بدنش به آن وابستگی پیدا کرده است روی می دهد.توهمزا )hallucinogen(: ماده ای که باعث ایجاد توهم (احساس وجود اشیاء یا صداهایی که واقعیت ندارند) شود.ادامه داروها ی تاثیر گذار بر مغز قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد