داروها ی تاثیر گذار بر مغز قسمت دوم 


داروها ی تاثیر گذار بر مغز قسمت دوم 
التهاب (inflammation): واکنش بدن به آسیب که در آن بخشی از بدن قرمز، گرم، متورم، و دردناک می شود.حمله  خواب (marcolepsy): اختلالی که در آن، فرد به طور ناگهانی در اوقات مختلف به خواب میرود.خشک زدگی (cataplexy): حالتی که در آن، ماهیچه ها ضعیف یا فلج می شوند.دوپامین (dopamine): انتقال دهندهای عصبی در مغز که با شادی و لذت مرتبط است. این ماده هنگامی ترشح می شود که فرد درگیر فعالیتهایی نظیر خوردن، رابطه  جنسی، یا مصرف مواد باشد.دید محیطی (peripheral vision): دیدن چیزی خارج از گوشه های چشمروانپریشی (psychosis): بیماری ای که در آن ذهن فرد دچار اختلال شود. فرد روانپریش گرفتار توهم، هذیان، و گفتار و رفتار آشفته می شود.روان گردان (psychidelic): قادر به ایجاد اثرات روانی غیرطبیعی، مثل توهم یا روانپریشی است.سرخوشی (euphoria): احساسی شادی بسیار.سرگیجه (vertigo): احساس گیجی که در آن به نظر میرسد محیط اطراف در حال چرخیدن است.سروتونین (Serotonine): انتقال دهندهای عصبی در مغز که در خلقو خو نقش دارد.سم زدایی (detoxification): خارج کردن مواد از بدن.صرع (epilepsy): اختلالی که باعث حمله های صرعی، تشنج، یا دوره های کوتاه ناهشیاری می شود.synthetic)ste(: تولیدشده در آزمایشگاه. در طبیعت وجود ندارد.ضدافسردگی (antidepressant): دارویی که برای تسکین علائم افسردگی تجویز می شود. فراموشی (amnesia): از بین رفتن حافظه در اثر آسیب دیدگی، بیماری، یا مصرف مواد .فنسیکلیدین(گرد فرشته یا pcp): مادهای هوشی بر مجاز در دامپزشکی و غیرمجاز به عنوان ماده  روان گردان. تضعیف کننده (depressant) : دارویی که سرعت اعمال بدن را آهسته کند.کولونوسکپی (colonoscopy): معاینه قولون (رودهای بزرگ) با استفاده از دوربین کوچکی که از طریق مقعد به درون آن فرستاده میشود.:(gamma-aminobutyric acid) انتقال دهنده  عصبی در مغز که رفتار را مهار میکند.گلوتامات (glutamate): نمکی که به عنوان محرک انتقال دهنده های عصبی در مغز عمل میکند.گیرنده ها (receptors): نقاط اتصال روی سلول ها، سلول های عصبی گیرنده هایی برای انتقال دهنده های عصبی دارند.لیسرژیک اسید دی اتیل آمید ((lysergic acid diethyamide (LSD): مادهای توهمزا که باعث می شود مصرف کننده احساسات و ادراکات تغییر یافته ای از واقعیت داشته باشد.ماده سیاه (Substantia migra): بخشی از مغز میانی که دارای سلولهای عصبی تولیدکننده ی دوپامین است.محرک (stimulant): ماده ای که سرعت اعمال بدن را تندتر کند.نوراپینفرین (noreepinephrine): انتقال دهندهای عصبی که در تمرکز و توجه نقش دارد.وابستگی روانی (psychological dependence):وقتی کسی عادت مصرف ماده ای را پیدا کند و با سعی در ترک مصرف آن دچار ناراحتی روانی شود.پاتیت (hepatitis): بیماری التهاب کبد.همدلی (empathogenesis): احساس نزدیکی به دیگران. هورمون رشد انسان :(human growth hormone) طبیعی در بدن که باعث رشد می شود.هوش بر (anesthetic): دارویی که فرد را به خواب و بیهوشی فرو میبرد. داروهای هوشی بر اغلب در اعمال جراحی کاربرد دارند.هوشی بر عمومی (generalanesthetic): دارویی که باعث از بین رفتن هشیاری فرد می شود تا درد را (مثلاً در طی عمل جراحی) احساسی نکند.هوشی برگسستی (dissociative anesthetic): دارویی تسکین دهنده که باعث میشود فرد احساسی جدایی از بدن خود یا از دنیای واقعی کند.هیپوتالاموس (hypothalamus): غده ای در مغز که گرسنگی، تشنگی، دمای بدن، و چرخه خوماب را کنترل می کندادامه داروها ی تاثیر گذار بر مغز قسمت  اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد