داشتن دوقلو …لذت یا کابوس؟


داشتن دوقلو …لذت یا کابوس؟

داشتن دوقلو ...لذت یا کابوس؟

 پدران نه چندان جوانهمان طور که پیشتر اشاره کردیم، دوران بارداری در زنان با سن بالا به دلیل افزایش خطر عوارض ژنتیکی، مستلزم بررسی دقیق و خاصی است. به همین صورت، باید تا اندازه ای برای بارداری هایی که مشمول پدران مسن تر است نیز انگشت گذاشت. هیچ محدودیت سنی دقیقی برای سن بالای پدری» وجود ندارد . داشتن دوقلو یا بیشترممکن است داشتن دوقلو، برای کسی که هرگز با واقعیت آن مواجه نشده باشد آسان به نظر برسد. این موضوع هم می تواند «لذتی مضاعف» باشد و هم یک کابوس زندگی (دو برابر شدن کار و نصف شدن خواب). دوقلوها پیچیده اند، همان طور که هر مادری که دوقلو دارد، در صورتی که بخواهید، می تواند ساعتها و ساعتها برای شما صحبت کند. در واقع، می توانید یک کتاب کامل را با توصیه های والدین دوقلوها سه قلوها و بیشتر پر کنید.و اگر چنین کتابی نوشته می شد، قسمت اول آن در حد نسبتا زیادی باید در مورد تجربه ی دوران بارداری برای خانمهایی که دوقلو یا بیشتر باردار بودند، اختصاص می یافت. اگر در انتظار سه قلو یا بیشترید، آنچه به طور کلی برای دوقلوها اعمال می شود، برای سه قلوها (یا بیشتر) نیز به کار برده می شود، فقط در حدی وسیع تر.اگرچه طیف گسترده ای از دوران بارداری دوقلوها بی دردسر پیش رفته و به تولد دو نوزاد زیبای سالم می انجامد، خطراتی هم برای مادر و هم جنينها وجود دارد. در نتیجه، اکثر پزشکان از خانم هایی که دوقلو باردارند، می خواهند که برای معاینات دفعات بیشتری نسبت به سایر مادران مراجعه کنند، و همچنین ممکن است بررسی های سونوگرافی بیشتری را در برنامه ی کار خود قرار بدهند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد