دانستنی هایی از مگااورتر انسدادی …


دانستنی هایی از مگااورتر انسدادی …

دانستنی هایی از مگااورتر انسدادی ...

  این ناهنجاری ناشی از انسداد در محل اتصال حالب به مثانه (UVJ obstruction) میباشد. این ناهنجاری در پسرها ۴ برابر شایعتر بوده و حالب چپ بیشتر از راست گرفتار می شود. در ۱۰-۱۵٪ موارد کلیه سمت مقابل به کلی وجود ندارد یا دیسپلاستیک است. علایم آن غیراختصاصی و شامل هماتوری، عفونت، تب، درد شکمی میباشد. در سونوگرافی نمای پاتوگنومونیک بیماری که شامل اتساع واضح بخش دیستال حالب و اتساع کمتر بخش پروگزیمال، با لگنچه نسبتاً طبیعی و کالیس های صاف شده (blunted) است، دیده می شود. برخلاف گذشته که این بیماران اغلب جراحی می شدند، در بیماران بدون علامت، یک دوره تحت نظرقرار دادن مفید است، چرا که در حدود نیمی از بیماران به طور خود به خودی بهبودی پیدا میکنند. در نوزادان یک دوره پروفیلاکسی آنتیبیوتیکی یک تا دو ساله توصیه می شودناهنجاری های مربوط به موقعیت حالب حالب رتروکاوال (که حالب cicumcaval و حالب postca۷al نیز نامیده می شود)، نادر است و به دو نوع تقسیم می شود. نوعی که حالب و لگنچه کلیه تقریباً به صورت افقی قرار گرفته اند و معمولاً فاقد انسداد است. در نوع دوم حالب تا سطح ۳L به طور نرمال حرکت میکند سپس به بالا و پشت گردش میکند تا از پشت و گرداگرد ورید اجوف عبور کند (همانند یک J معکوس) در این حالت انسداد دیده می شود. امروزه برای تشخیص، MRI بهترینوسیله می باشد. .انسداد محل اتصال حالب به لگنچه UPJ) obstruction)این عارضه احتمالاً شایعترین ناهنجاری مادرزادی حالب است. در پسرها شایعتر از دخترهاست (نسبت ۵ به ۲)و در سمت چپ از راست شایعتر است (به نسبت ۵ به ۲) در ٪۱۰۵ موارد دوطرفه است، (بخصوص در شیرخواران). تقریباً در تمام موارد، پیچ خوردگی محل اتصال لگنچه به حالب وجود دارد. یافته های بالینی  اساس  سن متفاوت است. امروزه بیشتر موارد بیماری در رحم مادر قابل تشخیصں میباشد.دانستنی هایی از در شیرخواران با توده شکمی  و در کودکان بیشتر با درد و استفراغ تظاهر مییابد، هرچند هماتوری و UTI نیز ممکن است دیده شود. در تعداد اندکی از بیماران، عوارضی مثل سنگ، تروما به کلیه بزرگ شده و بندرت هایپرتانسیون دیده میشود. " تشخیص با سونوگرافی یا معادل آن رنوگرام وریدی است، درمان فرم علامتدار آن، جراحی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد