دانستنی هایی درمورد مراقبت و بهبود ترمیم اپیزیوتومی


دانستنی هایی درمورد مراقبت و بهبود ترمیم  اپیزیوتومی

دانستنی هایی درمورد مراقبت و بهبود ترمیم اپیزیوتومی

  

انجام اپیزیوتومی درست قبل از تولد، سر بچه پرینه (منطقهی بین مهبل و مقعد) را منبسط می کند و پوست اطراف مهبل را می کشد. از آنجا که سر بچه از طریق دهانه ی مهبل بیرون می آید، ممکن است موجب پاره شدن بافت های قسمت پشتی یا خلفی دهانه ی مهبل شود؛ گاهی اوقات پارگی حتی به داخل مقعد نیز کشیده می شود.

برای به حداقل رساندن پارگی پوست اطراف و عضلات پرینه، ممکن است پزشک شما اپیزیوتومی انجام دهد که ایجاد یک برش در قسمت پشتی دهانهی مهبل به اندازه ای است که سر بچه با حداقل پارگی یا فراهم کردن اتاق دیگری برای زایمان، امکان بیرون آمدن را پیدا کند. اگرچه اپیزیوتومی احتمال پارگی شدید را کاهش می دهد، تضمین نمی کند که دچار آن نخواهید شد (یعنی برشی که برای اپیزیوتومی انجام می شود، ممکن است حتی قبل از آنکه سر بچه بیرون بیاید، پارگی ایجاد کند).

پزشک شما تا زمانی که سر بچه تقریبا بیرون نیاید، نمی داند به اپیزیوتومی نیاز دارید یا نه. برخی از دکترها به طور معمول اپیزیوتومی انجام می دهند، و برخی منتظر می مانند تا ضرورت آن تشخیص داده شود. اپیزیوتومی در خانم هایی که زایمان اول دارند، رایج تر از کسانی است که قبلا نیز زایمان داشته اند، زیرا پرینه پس از زایمان قبلی راحت تر کشیده میشود. نوع اپیزیوتومی انجام شده، به بدن شما، وضعیت سر بچه یا به صلاحدید پزشکتان بستگی دارد. پزشکان می توانند یکی از دو نوع اصلی اپیزیوتومی را انتخاب کنند:

میانی (صاف از مهبل به سمت مقعد پایین می آید و میان جانبی (با زاویه ای از مقعد فاصله می گیرد. در صورتی که اپیدورال انجام نداده باشید، می توان با بی حسی موضعی آن موضع را بی حس کرد. اپیزیوتومی میانی بعدها کمتر موجب اذیت و ناراحتی می شود، و ممکن است راحت تر ترمیم شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مراقبت و بهبود ترمیم های اپیزیوتومی، به هرحال، اپیزیوتومی میانی احتمال نسبتا بیشتری برای امتداد یافتن تا مقعد دارد. اپیزیوتومی میان جانبی، از طرفی دیگر، ممکن است ناراحت کننده تر باشد، ولی احتمال کمتری برای امتداد یافتن تا مقعد هنگامی که سر بچه در حال عبور است، می یابد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد