previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

دانستنی هایی درمورد نبض…


دانستنی هایی درمورد نبض…

دانستنی هایی درمورد نبض…

 

تعریف: نبض حرکت شریان ها است که باعث جذب نسیم بارد و ترویح روح حیوانی و دفع بخار حارّ دخانی می گردد.

اجزای نبض :

هر نبض متشکل از دو حرکت انبساط و انقباض است و دو سکون نیز در فاصله تبدیل هریک از این حرکات قرار می گیرد . به مجموعه یک نبض کامل ، نبضه یا قرعه گفته می شود که ساده‌ترین جزء قابل لمس آن حرکت انبساطی است.

1- حرکت انبساطی : شریان ، خودش را باز می کند.

2- سکون انبساطی ( ظاهری ، محیطی ) : وقتی حرکت انبساطی به آخر می رسد.

3- حرکت انقباضی : عکس حرکت انبساطی

4- سکون انقباضی ( باطنی ، مرکزی ) : زمانی که حرکت انقباضی به آخر می رسد.

شرایط بررسی صحیح نبض :

1- محل معاینه دمای معتدل داشته ، از هرگونه سر و صدا عاری باشد.

2- از آنجا که بسیاری از بیماران در هنگام معاینه ، بر اثر شرایط محیطی یا یادآوری ناراحتی‌های درونی دچار اضطراب می‌شوند بهتر است پزشک پیش از گرفتن نبض ، از بیمار احوالپرسی کند و پس از برقراری ارتباط عاطفی مناسب ، به بررسی نبض نبض بپردازد.

3- پزشک و بیمار مستقیم و روبروی هم قرار بگیرند.

4- هنگام بررسی نبض نباید بازو و کمر شخص محکم بسته باشد و نیز نباید چیزی را در دست گرفته باشد.

5- هنگام گرفتن نبض باید پزشک و بیمار هردو ساکت باشند و از خیره شدن و نگاه مستقیم به یکدیگر پرهیز کنند و بهتر است نبّاض چشم ها را ببندد تا ورودی حواس دیگر کمتر شود و تمرکز بیشتری ایجاد گردد.

6- بهتر است از قبل ، نبض مریض را در حالت سلامت شناخت تا وقتی فرد دچار اختلالی شد بتوان تفاوت را با قبل آن مقایسه کرد.

7- طبیب نیز باید در شرایط جسمی و روانی مناسب و معتدل قرار داشته باشد و برای قضاوت بالینی دقیق تر و صحیح تر، باید انگشتان نبّاض از نظر گرمی و سردی، نرمی و سختی، لطافت و غلظت در اعتدال باشد.

عوامل تغییر دهنده نبض :

عوامل زیادی می‌توانند سبب تغییر نبض در بیمار یا اختلال در دریافت و تشخیص پزشک از نبض شوند که بی‌توجهی یا در نظر نگرفتن آنها ممکن است باعث تشخیص اشتباه گردد.

برخی از این عوامل عبارتند از :

* خشم و غضب

* غم اندوه

* شادی بیش از حد

* پراکندگی خاطر و آشفتگی افکار

* اضطراب و نگرانی

* ورزش

* تشنگی ، سیری یا گرسنگی مفرط

* بررسی نبض با فاصله اندک از استحمام

* سردی یا گرمی بیش از حد هوا

نحوه بررسی نبض:

1- بهترین محل برای گرفتن نبض مچ دست می‌باشد زیرا در لمس این ناحیه ، بیمار دچار شرم و حیا نمی‌شود و دسترسی بدان نیز آسان است . همچنین شریان مچ دست ( شریان رادیال ) برخلاف سایر شریان ها ( مثل شریان کاروتید و تمپورال ) مملو از بخار و دخان نمی‌باشد امتیاز دیگر شریان ساعد، قرار گرفتن آن در نزدیکی و محاذات قلب است .

2- بهتر است بازوی بیمار در حالت آویخته باشد و ساعد نیز با بازو زاویه 90 درجه بسازد و به جایی تکیه نکند و دست معاینه شونده به پهلو و طوری قرار گیرد که انگشت کوچک به سمت پایین و انگشت شست به سمت بالا باشد.

3- باید چهار انگشت پزشک به شکلی روی منطقه انتهای زند زبرین ( رادیوس ) قرار بگیرد که انگشت سبابه به سمت آرنج و انگشت کوچک به سمت مچ دست معاینه شونده باشد زیرا سبابه در جایی قرار می‌گیرد که شریان تازه ظهور پیدا کرده و حرکت آن در اینجا ضعیف است و هرچه پایین‌تر می‌آید قوی‌تر می‌شود. با توجه به اینکه گیرنده‌های سبابه از همه انگشتان حساس تر و قوی تر است می‌تواند تغییرات اندک را نیز به خوبی درک کند .

4- در لمس نبض، اولین نکته‌ای که طبیب باید به آن توجه کند این است که آیا نبض قوی است یا ضعیف، صلب است یا نرم ؟ اگر نبض قوی و صلب باشد باید انگشتان را با قدرت بر شریان فشار دهد ( البته نه به قدری که سبب قطع کامل نبض شود ) و اگر نبض ضعیف و نرم بود فشار متوسطی بر شریان وارد کند.

اجناس نبض

هر نبض کامل از ده جنبه قابل بررسی است و براساس هر کدام از این حالات در مورد وضعیت قوای حیوانی و تندرستی یا بیماری فرد قضاوت می‌شود.

جنس اول : مربوط به مقدار انبساط طولی ، عرضی و عمقی ( ارتفاع ) هر نبض می شود.

1- طول نبض : برحسب طول متوسط چهار سر انگشت طبیب میانه اندام .

· تقسیم بندی : طویل ، قصیر و معتدل

· دلالت : افزایش و کاهش آن به ترتیب نشانه زیاد یا کم بودن حرارت و قوت است.

2- عرض نبض : بر حسب عرض متوسط سر انگشتان طبیب میانه اندام.

· تقسیم بندی : عریض ، ضیّق و معتدل

· دلالت: نشانه مقدار رطوبت بدن می باشد و هرچه عرض بیشتر باشد رطوبت بیشتر است .

3- عمق نبض : بنابر میزان احساس ارتفاع یا بلندی آن تعریف می شود.

· تقسیم بندی : شاهق ( مشرف ) ، منخفض و معتدل

· دلالت : نشانه ای از میزان حرارت بدن می باشد.

جنس اول نبض : تقسیم بندی و معیارها.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد