دانستنی هایی در ارتباط با آب چاه


دانستنی هایی در ارتباط با آب چاه

دانستنی هایی در ارتباط با آب چاه

 و اما میاه الجب فإنها عذبۀ صافیۀ نافعۀ ان دام جریها الی ... اما آبهای چاه گوارا و صاف و سودمند است اگر جریانش ادامه داشته باشد اما آب درهها و گودیها گرم و غلیظاند در تابستان ) برای آنکه در یک جا راکد است و آفتاب دائما بر آن میتابد و گاهی آشامیدن چنین آبی باعث تولید صفراء و بزرگی سپرز میشودد. در قانون میگوید: آبهای راکد خصوصا آنها که رویش باز و گرمای هوا در او تاثیر کرده باشد از نظر بهداشت مردود و سنگین است و چنین آبی چون بوسیله برف در زمستان سرد میشود مولد بلغم است و چون بر اثر تابش آفتاب در تابستان گرم میشود و متعفن میگردد مولد صفرا و سوداء است و بعلت کثافت و اختلاط آن با مواد ارضیه و تبخیر مواد لطیف و مفید آن تولید اطحله میکند پوست بدن را نازک (مایعات داخلی و ترشحات غددی را رقیق میکند) میکند.احشاء را (اعضاء داخلی) متصلب میگرداند گردن و شانه ها و بازوها را لاغر و ضعیف میکند حس جوع و عطش را زیاد میکند ایجاد ثقل و یبوست میکند، مجاری دفع ادرار وفضولات را مشکل میکند- و بسیار اتفاق یافته که حبس البول و استسقاء پدید میآورد گاهی موجب پائین افتادن معده و روده میشود و شخص را گرفتار ذات الریه و بیماری سپرز میگرداند، کبدش تنبل و خوراکش کم میشود و در مخاطره جنون و بواسیر واقع میگردد.چاه های بسیاری در کشور ما وجود دارد که از آب آنها برای مصارف مختلفی استفاده میگردد . این چاه ها متناسب با نوع نیاز و نوع مصرف نیاز به تصفیه آب دارند . مصارف چاه ها عبارتند از : استفاده برای تأمین آب شرب حفر چاه برای تامین آب کشاورزی چاه های کارخانجات حفر چاه جهت دامداری استفاده برای تأمین آب شرب تصفیه آب چاه متناسب با نوع مصرف طراحی میگردد . برخی چاه های عمیق که حجم برداشت آب از آنها به نسبت زیاد است متعلق به وزارت نیرو بوده و از آنها برای تأمین آب شرب شهری استفاده میگردد . این آب ها بلافاصله پس از برداشت به تصفیه خانه ها رفته و در آنجا پس از مراحل گندزدایی ، تصفیه میگردند . تصفیه آب انواع چاه ها برای تأمین آب کشاورزی وقتی استفاده از آب چاه برای کشاورزی باشد ابتدا نیاز به آنالیز آب اجتناب ناپذیر است . بر اساس میزان شوری آب ، سختی آب ، نوع املاح و همچنین نوع مصرف کشاورزی و تحلیل آن میتوان مناسب ترین دستگاه تصفیه آب را طراحی نمود . در برخی موارد با توجه به نوع آب و نوع مصرف ، استفاده از یک سیستم ساده و ارزان تصفیه آب میتواند هدف ما را برآورده نماید .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد