دانستنی هایی در ارتباط با اتصال کلیوی


دانستنی هایی در ارتباط با اتصال کلیوی

دانستنی هایی در ارتباط با اتصال کلیوی 

 

اتصال کلیوی  چیست 

شایعترین آن کلیه نعل اسبی میباشد. معمولاً اتصال کلیه ها در اوایل زندگی جنین هنگامی که کلیه ها در لگن قرار دارند، اتفاق میافتد و به همین دلیل اغلب کلیه ها اتصال یافته در محلی پایینتر از مکان طبیعی خود قرار دارند. از طرفی در این حالت، چرخش کلیه ها نمی تواند انجام شود، لذا لگنچه در سطح قدامی کلیه قرار میگیرد. این امر باعث فشرده شدن حالب به علت عبور از ایسم کلیه نعل اسبی می شود. معمولاً در کلیه نعل اسبی قطب های تحتانی کلیه به هم متصل می شود. میزان هیدرونفروز و عفونت در این کلیه ها بالاست.یافته های بالینی اکثر بیماران، فاقد علامتند و گاهی علایم مربوط به انسداد حالب وجود دارد. عملکرد کلیه و معاینات بالینی اغلب طبیعی هستند در ناهنجاری اکتوپی (crOSSed ectopy) متقاطع ممکن است یک توده در پهلو یا قسمت پایین شکم لمس می شود. عوارض کلیه های به هم چسبیده، مستعد بروز انسداد حالب می باشند و هیدرونفروز، سنگ و عفونت در آنها شایع است کلیه های به هم چسبیده، موجود در لگن، ممکن است روند زایمان را در خانمها مختل سازند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد