دانستنی هایی در ارتباط با درمان تومور ویلمز


دانستنی هایی در ارتباط با درمان تومور ویلمز

دانستنی هایی در ارتباط با درمان تومور ویلمز

 درمان آن، چنانچه گرفتاری ارگان های مجاور وجود نداشته باشد، نفرکتومی رادیکال است. این تومور به رادیوتراپی و کموتراپی نیز حساس است.درماندرمان با فاکتورهای زیادی تعیین می شود و مهمترین آنها مرحله سرطان در زمان تشخیص و چیزی به نام "بافت شناسی" یا histology سلول های سرطانی هنگام مشاهده زیر میکروسکوپ است. بافت شناسی "مطلوب" به احتمال درمان گفته می شود و تومورهایی که "نامطلوب" هستند، بافت شناسی آنها تهاجمی و درمان آن سخت است. حدود ۹۵ درصد از تومورهای ویلمز بافت شناسی یا هیستولوژی مطلوب دارند.پزشکان از سیستم مرحله ای برای توصیف میزان گسترش یک تومور فراپخش (متاستاز) استفاده می کنند. این سیستم در تعیین پیش بینی بیماری و احتمال درمان و بهترین نوع درمان بسیار مفید است. برای مثال بچه ای که بیماری بسیار تهاجمی دارد باید رژیم فشرده ای از داروها داشته باشد تا احتمال درمان او بالا برود. بچه ای که بیماری او کمتر حالت تهاجمی دارد باید کمترین مقدار داروی لازم را دریافت کند تا عوارض جانبی بلندمدت سمیت داروها کاهش یابد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد