دانستنی هایی در مورد درمان ریشه دندان (عصب کشی)


دانستنی هایی در مورد درمان ریشه دندان (عصب کشی)

دانستنی هایی در مورد درمان ریشه دندان (عصب کشی)

 

درمان ریشه دندان که از نظر علمی به آن روش کانال تراپی گفته میشود، عبارت است از معالجه دندانهایی که پوسیدگی آنها به عصب دندان رسیده و یا دندان عفونت کرده است. بسیاری از مردم به آن "عصب کشی و برخی دیگر عصب کشی" می گویند.

همانگونه که در مبحث مربوط به ساختمان دندان ذکر شد، عصب یا پالپ دندان در وسط تاج دندان قرار گرفته و بخشی از این عصب در مجرای میان ریشه ها ادامه یافته و رشته باریکی از آن از انتهای ریشه ها خارج می گردد. دندانها به تعداد ریشه ای که دارند، دارای مجرای ریشه و عصب داخل آن نیز هستند.

هرگاه پوسیدگی دندان در اثر پیشرفت به عصب تاج دندان برسد، بتدریج موجب آماس پالپ گردیده و دندان در اثر این آماس نسبت به شیرینی سرما، گرما و گاهی فشار به صورت درد زودگذر عکس العمل نشان میدهد. یعنی بعد از برطرف شدن عامل محرک درد برطرف می گردد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد