دانستنی هایی در مورد شرح حال بیوفیزیکی (BPP)


دانستنی هایی در مورد شرح حال بیوفیزیکی (BPP)

دانستنی هایی در مورد شرح حال بیوفیزیکی (BPP)

 

آزمایش استرس انقباضی نباید تحت شرایط خاصی انجام شود، از جمله در صورتی که مادر جفت سرراهی داشته  یا در معرض درد زودرس زایمان باشد.

شرح حال بیوفیزیکی (BPP) شرح حال بیوفیزیکی اغلب در عوض، یا علاوه بر آزمایش بدون استرس انقباضی برای ارزیابی وضعیت س لامت بچه انجام می ش ود. اینکه چه آزمایشی انجام شود

شرح حال بیوفیزیکی یا آزمایش بدون استرس انقباضی) اغلب موضوعی است که به صلاحدید دکتر برمی گردد. شرح حال بیوفیزیکی موارد زیر را ارزیابی می کند:

 حرکت جنین، که از طریق سونوگرافی مشاهده میشود

عضلات بدن جنین، که از طریق سونوگرافی مشاهده می شود

حركات تنفسی جنین (حرکت قفسه ی سینه که حالت ظاهری تنفس است)

از طریق سونوگرافی مشاهده میشود

مقدار مایع آمنیوتیک، که از طریق سونوگرافی مشاهده می شود

آزمایش بدون استرس انقباضی بچه برای هر ویژگی ای که طبیعی باشد، ۲ امتیاز می گیرد.

امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ است

 امتیاز بچه هایی که ۸ از ۱۰ یا بهتر باشد، سالم قلمداد می شود.

امتیاز ۶ از ۱۰، احتمالا خوب است، ولی معمولا آزمایش های بیشتری نیاز دارد.

امتیاز کمتر از ۶ از ۱۰، به ارزیابی بیشتری نیاز دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد