دانستنی هایی در مورد مسمومیت بارداری


دانستنی هایی در مورد مسمومیت بارداری

دانستنی هایی در مورد مسمومیت بارداری

 مسمومیت بارداری نیز می تواند به عملکرد جفتی آسیب برساند و به محدودیت رشد داخل رحمی منجر شود. نوع واکنش پزشک شما نسبت به محدودیت رشد داخل رحمی، به شرایط فردی تان بستگی دارد. جنین هایی که محدودیت رشد داخل رحمی جزئی و کروموزومهای طبیعی دارند، و هیچ نشانه ای از عفونت ندارند، احتمال می رود وضعیت خوبی داشته باشند.به هرحال، گاهی زایمان پیش از موعد مجاز است، زیرا جنین ممکن است در اتاق نوزادان بهتر از داخل رحم، رشد کند. نوع واکنش پزشک شما به نشانه های محدودیت رشد داخل رحمی هم به علت بروز مشکل و هم به سن بارداری که تشخیص داده شده است، بستگی دارد. او ممکن است به مراجعات بیشتری به مطب، استراحت مطلق، بررسی های اولتراسون منظم، بررسی ضربان قلب جنین که به NSTS معروف استیا سایر آزمایش ها توصیه کند. اگر مشکل حاد باشد ولی به مدت کافی از بارداری گذشته باشد، ممکن است دکتر به انجام زایمان توصیه کند. در بسیاری موارد، نوزادان کوچکتر از سن بارداری کاملا طبیعی اند. گرچه، متأسفانه، موارد حاد بعدا با مشکلات یادگیری در طول زندگی یا حتی مرگ جنینی مربوط می شود، که به همین دلیل انجام برخی از اشکال مراقبت از جنین توسط پزشک، دارای اهمیت است.بچه های بزرگ تر از حد متوسط بچه ای که وزن تخمینی او بالای صدک ۹۰ باشد، ممکن است ماکروسومی (بزرگی جثه) داشته و از سن بارداری خود بزرگتر باشد. دلایل مختلف متعددی می تواند دلیل داشتن یک نوزاد استثنایی بزرگ را برای یک زن توضیح بدهد، که از جمله موارد زیر است:مادر در زایمان قبلی خود یک نوزاد درشت به دنیا آورده باشد.مادر در دوران بارداری خود بیش از حد وزن اضافه کرده باشد.مادر چاقی بیش از حد داشته باشد.یکی از والدین یا هر دو بسیار درشت به دنیا آمده باشند.دوران بارداری بیش از ۴۰ هفته طول کشیده باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد