دانستنی هایی در مورد منابع ترشح بزاق


دانستنی هایی در مورد منابع ترشح بزاق

دانستنی هایی در مورد منابع ترشح بزاق

 

منابع ترشح بزاق

 غدد پاروتید که در ناحیه زیر گوش قرار دارند و ۲۵ درصد کل بزاق از این عدد ترشح می شوند. ترشحات این غدد به اصطلاح سروزی و رقیق بوده و محتوی آنزیم پتیالین میباشد. این غده ترشحات خود را در عمق گونه فک بالا بین دو دندان آسیای بزرگ بالا تخلیه میکند.

- غدد تحت فکی که در ناحیه ای به نام فضای تحت فکی در کف دهان قرار داشته و ترشحات آن در کف دهان میریزد. ترشحات این غدد از نوع "سروزی موکوسی" بوده و غلیظ و چسبنده میباشد و ۷۰ درصد کل بزاق را تشکیل می دهد. - غدد زیرزبانی: همانطور که از اسمش پیداست در زیر زبان قرار داشته و ترشحات آن در همان ناحیه می ریزد. ترشحات این غده ۵ درصد کل بزاق را تشکیل می دهد.

ترشح بزاق تحت تأثیر سیستم عصبی بوده و عوامل متعددی در ترشح آن دخالت دارند. این عوامل به محرکهای ترشح بزاق نام دارند. محرکهای ترشح بزاق ممکن است چشایی باشند مانند مزههای شیرینی، شوری، ترشی، بویژه تلخی که موجب بیشترین میزان ترشح بزاق می شود. محرکهای عصبی مانند بوی غذا، که موجب ترشح بزاق می شوند. برخی عوامل موجب کاهش ترشح بزاق می شوند مانند ترس، عصبانیت و ... در حالت استراحت بدون هیچگونه عامل محرک یک جریان خفیف بزاق وجود دارد که موجب مرطوب نگهداشتن دهان میگردد. ترشح بزاق در حالت استراحت برای حفظ سلامت دهان مهم است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد