دانستنی هایی در مورد مهره های سینه ای


دانستنی هایی در مورد مهره های سینه ای

 دانستنی هایی در مورد مهره های سینه ای 

  در کنار تنه مهره ای همه آنها برای سر دنده ها رویه مفصلی وجود دارد و نیز بر روی زواید عرضی ۹ تا ۱۰ مهره اول برای تکمه دنده ها رویه مفصلی وجود دارد. سر دنده های ۲ تا ۹ با تنه مهره مربوط به خود، دیسک بین مهره ای و تنه مهره مافوق آن مفصلی می شود، سر دنده های ۱، ۱۰، ۱۱و ۱۲ فقط با تنه مهره های مربوط به خود مفصل میشود.  زایده های خاری سه وجهی اند. سوراخ های مهره ای تقریباً گردو کوچکتر از نواحی دیگرند. متوجه بودن رویه مفصلی فوقانی به عقب، بالا و خارج، چرخش در حول محور طولی مهرهها و نیز فلکسیون و اکستانسیون را مجاز میکند.مهره‌های سینه‌ای تعدادی مهره در ستون فقرات مهره‌داران هستند که بخش میانی آن در میان مهره‌های گردنی و کمری را تشکیل می‌دهند. در انسان‌ها، اندازه این مهره‌ها به نسبت متوسط است و با حرکت به سوی پایین ستون فقرات اندازه‌شان بیشتر می‌شود، به گونه‌ای که بالاترین مهرهٔ سینه‌ای بسیار کوچکتر از پایین‌ترین آن‌ها است. ویژگی اصلی این مهره‌ها اتصال آن‌ها به استخوان‌های قفسه سینه و دنده‌ها است.تعداد مهره‌های سینه‌ای در مهره‌داران گوناگون متفاوت است. انسان‌ها ۱۲ مهره از این نوع دارند. کیسه‌داران اغلب ۱۳ مهره سینه‌ای دارند، اگرچه در میان وامبت‌ها و موش کورهای کیسه‌دار این تعداد به ۱۵ می‌رسد و در بادپرکیسه‌دارها به ۱۲.[۱] در میان دیگر پستانداران، تعداد ۱۲ تا ۱۵۵ مهرهٔ سینه‌ای معمول است، با استثنای ۱۸ تا ۲۰ تا در اسب‌ها، تاپیرها، کرگدن‌ها، فیل‌ها و تنبل در داشتن بیشترین تعداد مهره با ۲۵۵ عدد، و نیز کمترین تعداد با ۹ تا در میان آب‌بازسانان.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد