دانستنی هایی در مورد وضعیتهای جفتی


دانستنی هایی در مورد وضعیتهای جفتی

دانستنی هایی در مورد وضعیت های جفتی

 گاهی دو مشکل متفاوت در رابطه با جفت بچه می تواند در اواخر دوران بارداری بروز کند: جفت سرراهی و پاره شدن جفتی، در این بخش، هر دو را توضیح می دهیم.جفت سرراهی جفت سرراهی زمانی است که بخشی با تمام جفت به طور کامل روی دهانه ی رحم را بپوشاند؛ همان طور که در شکل ۱-۱۵ نشان داده شده است. دکترها به طور کلی در طی یک بررسی عادی اولتراسون از بیماران خود، جفت سرراهی را تشخیص می دهند، ولی گاهی خانم ها زمانی متوجه مشکل می شوند که خونریزی در اواخر سه ماهه دوم یا اوایل سه ماهه سوم شروع می شود در اوایل دوران بارداری، قرار گرفتن جفت در نزدیکی دهانه ی رحم یا حتی بخشی که آن را بپوشاند، شایع است و معمولا خطری برای مادر با بچه به وجود نمی آورد. در حقیقت، این وضعیت از هر پنج بارداری در یک مورد می تواند اتفاق بیفتد. در اکثر خانم ها (۹۵ درصد)، جفت در حالی که رحم با بچهی در حال رشد بزرگ می شود افزایش می یابد، که به همین خاطر دلیلی برای نگرانی از پوشاندن دهانه ی رحم توسط جفت در اوایل دوران بارداری ندارید.حتی اگر تا اواخر سه ماهه ی دوم و اوایل سوم وضعیت باقی بماند، همچنان می تواند بی ضرر باشد. بسیاری از خانم هایی که جفت سرراهی دارند، در نهایت هرگز دچار خونریزی نمی شوند. با این حال، عمده ترین نگرانی در رابطه با جفت سرراهی همان خونریزی شدید است که ممکن است رخ دهد. اگر خونریزی به حد کافی شدید باشد، ممکن است فقط به همین دلیل لازم شود بچه به دنیا بیاید. گاهی خونریزی به درد زودرس منجر می شود. در چنین موردی، پزشک به متوقف کردن انقباضات اقدام می کند، که اغلب خونریزی را بند می آورددر صورتی که در سه ماهه سوم خود هستید و جفت سرراهی دارید، شاید پزشکتان در نهایت مایل به انجام بررسی های اولتراسون منظم برای بررسی کنار رفتن جفت از سر راه باشد. او ممکن است بگوید از مقاربت و انجام معاینات داخلی برای کاهش خطر خونریزی، خودداری کنید. چنانچه جفت س رراهی تا هفته ی ۳۶ باقی بماند، دکتر به احتمال زیاد به انجام سزارین توصیه می کند، زیرا بچه بدون جدا شدن جفت، که می تواند به خونریزی شدید منجر شود، نمی تواند وارد مجرای زایمان شود.