دانستنی هایی مفید در مورد آلرژی…


دانستنی هایی مفید در مورد آلرژی…

دانستنی هایی مفید در مورد آلرژی...

آیا پس از چند سال آلرژی تغییر می کند؟

بله، ممکن است. نشانه های آلرژی امکان دارد حادتر یا بهتر شود. آلرژی به مواد حساسیت زای جدید افزایش مییابد در حالی که واکنش به مواد قبلی از بین میرود. برای نمونه، کودکی ممکن است به نشانه های آلرژی زایی اگزما در اثر استفاده از شیر گاو و تخم مرغ عادت کند. این مشکلات غذایی ممکن است ظرف چند سال از بین بروند.1234763508-samatak-com

اما ممکن است گرفتگی بینی و عطسه در اثر گرد و غبار خانه، کپک یا شورهای بدن گربه جایگزین آن شود. خس خس همراه با سایر نشانه های آلرژی مربوط به بینی، در مدت کوتاهی افزایش مییابد. اگر نشانه های آلرژی در فصل بهار حادتر شود، میتوان گفت آلرژی نسبت به گرده افزایش مییابد. در کودکی نشانه های آسم نسبت به نشانه های آلرژی مربوط به بینی خود به خود بهبود ییابد.

آلرژی به مواد غذایی در سالهای نخست زندگی مشکل عمده  به حساب نمی آید. همچنانکه زمان می گذرد، این مشکل حل می شود و اهمیت خود را از دست میدهد. بنابراین ممکن است ظرف چندین سال با اجتناب از مواد الرژی زای خاصی این بیماری کاهش یابد. اما مناسب ترین کنترل الرژی تنها وقتی عملی است که با برنامه ی مراقبت از آلرژی همراه باشد که شامل آزمایش پوست و ایمونوتراپی است.

آیا میتوان از بروز آلرژی پیشگیری کرد؟

بروز آلرژی موروثی است. اما این امکان وجود دارد که با مراقبت های پزشکی، بروز نشانه های واقعی بالینی را کنترل کرد. متخصصین بیماریهای آلرژی کودکان در بسیاری از مدارس پزشکی برای پیشگیری از این بیماری به صورت مداوم تحقیقات جدی انجام میدهند. البته تاکنون به همه پاسخها نرسیده اند، اما چندین راه حل یافته اند. برای نمونه بهتر است والدین مبتلا به آلرژی نوزادشان را با شیر مادر تغذیه کنند. در بین سایر منافع، این کار باعث می شود کودک مقدار زیادی از پروتئینهای حساسیتزای شیر گاو را مصرف نکند.

این موضوع قابل توجه است که مواد آلرژی زا ممکن است در شیر مادر وجود داشته باشند. بدیهی است مادران شیرده که از خانوادهای مبتلا به آلرژی هستند باید از خوردن مقدار زیادی از غذاهای آلرژی زا مانند آجیل، شکلات، تخم مرغ (و شاید شیرگاو) اجتناب کنند. پیشرفت آلرژی های خاصی به میزان قرار گرفتن درمعرض مواد آلرژی زا مربوط مبتلا به آلرژی که در خانه سگ و گربه نگه می دارند، مسئول به وجود آمدن این مشکل هستند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد