دانستنی هایی مهم در رابطه با خفگی


دانستنی هایی مهم در رابطه با خفگی

دانستنی هایی مهم در رابطه با خفگی 

  فقدان اکسیژن در جریان خون که می تواند ناشی از مختل شدن عمل تنفسی یا انسداد راههای هوائی باشد خفگی نام دارد. مهمترین اثر آن روی قلب و مغز خود را نشان میدهد که می تواند به سرعت منجر به مرگ بیمار شود. شایعترین علل آن : غرق شدن، برق گرفتگی وانسداد راههای تنفسی است

علل خفگی

مسدود شدن مجرای تنفسی توسط اجسام خارجی مانند لقمه غذا، آب نبات، دکمه و مواد استفراغی. فشار خارجی مانند خفه کردن - بیماریهای تنفسی - لارنگواسپام – مسمومیت دارویی - به عقب برگشتن زبان در بیهوشی که یکی از شایع‌ترین علل خفگی  می‌باشداستنشاق مواد سمی مانند مونواکسیدکربن و غیرهکسی که دچار خفگی شده است، علائم اورژانسی زیر را نشان می‌دهد: √ قادر به سرفه کردن نیست. √ قادر به حرف زدن نیست. √ قادر به نفس کشیدن نیست. √ قادر به ایجاد صدا نیست. √ لب‌ها، پوست یا ناخن‌هایش بخاطر کمبود اکسیژن کمی کبود می‌شوند. √ احتمالاً دست‌هایش را هم به گلویش می‌گیرد تا شما متوجه خفگی او شوید.برای درمان کسی که دچار خفگی شده است ازاین روش استفاده کنید: - از پاشنه دستتان استفاده کرده، پنج مرتبه به پشت فرد، بین تیغه‌های شانه بزنید. - پنج مرتبه مانور هایملیخ را انجام دهید. - دو روش بالا را یکی در میان انجام دهید تا مشکل خفگی فرد برطرف شود.مانور هایملیخ را به روش زیر می‌توانید انجام دهید: - پشت فرد ایستاده و دست‌هایتان را دور کمر او حلقه کنید. - فرد را به سمت جلو خم کنید. - دستتان را مشت کرده و آن را روی شکم، بالای ناف، فرد قرار دهید. - دستی که آزاد است را روی دست مشت‌شده قرار داده و شکم او را رو به بالا فشار دهید. این حرکت را پنج مرتبه تکرار کنید. اگر آن شیء هنوز در گلوی فرد گیر کرده بود، حرکت را پنج مرتبه دیگر تکرار کنید.اگر فرد هوشیاری خود را از دست داده بود، دهان او را باز کرده و اگر می‌توانید آن شیء را ببینید، آن را از گلویش بیرون آورید. می‌توانید این کار را با استفاده از انگشتتان انجام دهید اما مراقب باشید شیء را بیشتر به داخل گلو فشار دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد