دانستنی هایی پزشکی در باره سه ماهه ی اول بارداری 


دانستنی هایی پزشکی در باره سه ماهه ی اول بارداری 

دانستنی هایی پزشکی در باره سه ماهه ی اول بارداری 

 

فرزند شما در کیسه ی آمنیوتیک در رحم رشد می کند. کیسه ی آمنیوتیک مملو از مایع شفافی است، که به آن مایع آمنیوتیک گفته می شود. این کیسهی بادکنکی، در واقع از دو لایه ی نازک غشایی تشکیل می شود که کوریون و آمنیون" نام دارند (که با یکدیگر به غشاهای جنینی معروفند). هنگامی که مردم از «پاره شدن کیسه ی آب صحبت می کنند، منظور پارگی همان غشاهایی است که دیوارهای داخلی رحم را می پوشاند.

جنین در این مایع «شناور » است و توسط بندناف به جفت متصل است. شکل ۲-۵ تصویری از اوایل یک بارداری را نشان می دهد، که شامل جنین در حال رشد و دهانه ی رحم است، که مدخل رحم است. دهانه ی رحم، هنگام زایمان باز، یا متسع می شود. به محض آنکه رویان در رحم لانه گزینی می کند، جفت شروع به شکل گیری می کند.

عروق خونی مادری و جنینی در داخل جفت بسیار به یکدیگر نزدیک است، که موجب می شود مواد گوناگون (مانند غذا، اکسیژن، و مواد زاید) به پس و پیش انتقال یابد. خون مادر و خون جنین در تماس نزدیک با یکدیگرند، ولی در واقع با یکدیگر مخلوط نمی شوند.

جفت مانند یک درخت رشد می کند، شاخه هایی شکل می گیرد که به نوبت به شاخه های کوچکتر و کوچکتری تقسیم می شود. به ریزترین جوانه های جفت، پرزهای کوریونی گفته می شود، و در درون این پرزها است که عروق جنین شکل می گیرد. در حدود سه هفته پس از لقاح، این عروق خونی به هم می پیوندند تا سیستم گردش خون جنین را تشکیل بدهند، و قلب شروع به تپیدن می کند. پس از گذشت هشت هفته از بارداری، رویان در حال رشد، جنین نام می گیرد. شگفت آنکه، در این زمان تقریبا تمام اندامها و ساختارهای جنین پیش از این تشکیل شده است. ۳۲ هفته ی باقیمانده، به ساختارهای جنین امکان رشد و تکامل میدهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد