دانستنی های ضروری دوره عوض شدن دندانهای شیری به دائمی


دانستنی های ضروری دوره عوض شدن دندانهای شیری به دائمی

دانستنی های ضروری دوره عوض شدن دندان های شیری به دائمی

 

۱- مجدداً متذکر میگردد معمولا کلیه حوادثی که طی دوران تعویض دندانهای شیری به دائمی اتفاق میافتد، طبیعی بوده و نباید موجب نگرانی والدین گردد. توصیه می شود.

با رویشی نخستین دندانهای شیری، کودک تحت نظر یک دندانپزشک متخصص کودکان قرار گیرد تا کلیه مراحل رشد و تکامل و رویش دندانهای شیری و دائمی تحت نظر و مراقبت او انجام گیرد.

۲- درشت بودن دندانهای دائمی پیشین کودکان نباید موجب نگرانی والدین گردد. زیرا به مرور زمان تناسب بین اندازه دندانها و اندازه آرواره و صورت کودک برقرار میگردد.

۳- دندانهای تازه رویش یافته جلو بالا و پایین لبه مضرسی دارند که بتدریج با سایش لبه، این حالت از بین میرود و این مسئله کاملاً طبیعی است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد