دانستنی های مربوط به آلت/قسمت سوم


دانستنی های مربوط به آلت/قسمت سوم

داء الفیل آلت

علت پیدا بیش این کسالت با بیماری فیلاریوز است و یا التهاب های مزمن پوست آلت و ختنه گاه.علت تورم زیاده از حد و تغییرات نسجی آلت در شکل اول مسدود شدن سفید رگها و سیاهرگهای این عضو در اثر وجود کرم یا جنین و یا تخم های آنست در صورتیکه در شکل دوم آماس های مزمن و مکرر، فیستول های متعدد، و کانون های چرکی فراوان مولد یک واکنش نسجی شدید و ورم فوق العاده آلت میگردند. درهر نوع بیماری و بخصوص در شکل بزرگی آلت ممکن است باندازه ای برسد که تا زانو پائین آمده و بقطر ساعد ضخامت یابد ، گذشته از این پوست بیضه هم گاهی دراین تغییرشکل شرکت نموده و حجم قابل توجهی پیدا می نماید. بالاخره درمان این بیماری درمان علتی است اما تمیز نگاهداشتن پوست ختنه گاه و در صورت رشد زیاده از حد بریدن قسمتی از آن به بهبود وضعیت بیمار کمک خواهد کرد .

آماس سرآلات و پوست ختنه گاه

این بیماری مخصوص اشخاص ختنه نشده و بخصوص آنهائی است که سوراخ پوست ختنه گاهشان (پرپوس) تنگ بوده و سر آلتشان نمیتواند براحتی از آن خارج گردد .علت وسبب:مهمترین علل پیدایش آماس های مزبور عبارتند از بیماریهای تناسلی (سوزاک و سیفیلیپس و شانکر نرم ) ، جمع شدن ترشحات معمولی در پشت سوراخ ختنه گاه و مخلوط شدن ادرار با آنها (نزد اطفال و اشخاص کثیف)، باقی ماندن پیشاب های محتوی میکرب درپشت سوراخ ختنه گاه ، زخم های تناسلی سر آلت یا سطح داخلی پرپوس مثل تبخال و غیره، سنگ های زیر پرپوس و سرطان آن ناحیه، عفونت های بعد از ختنه کردن ، و بالاخره مرض قند و ندرتا" خناق (در مرض قند نخست تحریکات جلدی پیشاب سوراخ حلقه را تنگ نموده و سپس رکود ادرار مولد آماس . میگردد میکربهای موجوده و مولد آماس های مزبور هم یا میکربهائی هستند چرکزایی و معمولی و یا میکربهائی هستند از دسته قارج ها .آسیب شناسی گذشته از ضایعات مولد بیماری آماسی سر آلت وپرپوس، پیدایش زخم های کوچک در سطح تماس آنها، التهاب سیاهرگهاوسپید رگها، و بالاخره چسبندگی های حاصله در موضع التهاب را نیز باید بخاطر داشت .نشانی هاعلائم اشکال حاد این بیماری مثل شکل سوزاکی آن عبارتند از ورم و قرمزی پرپوس و جریان چرک از سوراخ آن، حساسیت سر آلتو پرپوس، و بالاخره تورم و درد غدد لنفاوی کشاله ران . نشانی های اشکال تحت حاد مثل آنهائیکه نزد اطفال دیده می شوند عبارتندازورم ناحیه مزبور، قرمزی پوست، و ترشح مختصر کم یا زیاد چرکین . بالاخره علائم اشکال مزمن مثل آنهائیکه نزد مبتلایان بمرض قند دیده میشوند عبارتند از ضخیم شدن لبه سوراخ جلدی و ترشح مختصر آبکی ، با چرکین ،و یا خون آلود در نزد شخصی که قبلا سوراخ خلفه اش گشاد بوده واز روی سرآلت بخوبی عقب است.عوارضمهمترین عوارض این بیماری التهاب های چرکی غدد لنفاوی، آماس سیاهرگها، دملهای آلت، و بالاخره قانقرایان است : اما گاهی هم با بعلت عقب رفتن پوست ختنه گاه از روی سر آلتو عدم امکان برگشت آن بجای خود موجب بروز پارافیموزیس میگردد .تشخیصتشخیص بالانو پوستیت فوق العاده آسان بوده و تنها با آماس پیشابراه ممکن است اشتباه گردد (با کمی دقت غیر ممکن خواهد بود) . تشخیص علت بروز آماس نیز اغلب آسان و گاهی هم تنها پس از باز کردن پوست ختنه گاه امکان پذیر میباشد .درماندرمان این بیماری علاوه بر رعایت نظافت درمان اساسی و علتی است . اگر پوست ختنه گاه بتواند از سرآلت عقب برود تشخیص علت آسان و درمان آن نیز سهل است ، اما اگر بعلت تنگی سوراخ عقب رفتن پوست ختنه گاه از سرآلات میسر نباشد بدون تأمل پوست مزبور را طولا و در جدار فوقانیش بوسیله چاقوی الکتریکی بازکرده و پس از کشف علت اصلی آنرا درمان مینمایند . این نکته را باید بخاطر داشت که ختنه کردن بیماران مبتلا بعارضه مزبور دراین مواقع بی فایده و اغلب موجب زحمت خواهد بود .

سو تشکیلات آلت وپوست ختنه گاه

از سوی تشکیلات متعدد آلت (دوشاخه بودن، دوتائی بودن ، نبودن ، وسوراخ بودن آن) و سو تشکیلات زیاد پوست ختنه گاه (نبودن ، دو قسمت بودن ، و تنگ بودن سوراخ آن) تنها این آخری حائز اهمیت و قابل بررسی میباشد .غلفه یا پیش‌پوست، یک پوست (شامل اعصاب و رگ) حلقوی ارتجاعی بر سر آلت مردی است که سرنره را احاطه کرده است.در حالت آختگی به پسس می‌رود و در حالت چل، سرنره را می‌پوشاند. غلفه در نوزادی پس نمی‌رود. سنی که یک پسر می‌تواند غلفه را پس بزند درر افراد مختلف متفاوت است و ناتوانی در پس زدن غلفه در کودکی الزاماً نشانه وجود مشکل نیست مگر آنکه با عوارض دیگرر همراه باشد. در جراحیختنه غلفه حذف می‌شود.دانستنی های مربوط به آلت/قسمت اولدانستنی های مربوط به آلت/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد