دانستنی های مصرف پودر آمالگام در صنعت دندان پزشکی


دانستنی های مصرف پودر آمالگام در صنعت دندان پزشکی

دانستنی های مصرف پودر آمالگام در صنعت دندان پزشکی

 آمالگام گرچه از نظر رنگ قابل قبول نیست و به زیبایی لطمه می زند لیكن از نظر کیفیت و دوام بر سایر مواد ترمیمی برتری دارد. به همين دليل هنوز آمالگام در دنیا پرمصرف ترین ماده دندانپزشکی است  اگر از رنگ نازیبای آن چشم پوشی کنیم، هنوز بر ساير روشهای ترمیمی برتری دارد.

پودر آمالگام با جيوه در یک دستگاه ویبراتور مخلوط شده و یک مخلوط نرم فلزی بدست می آید که پس از پر کردن حفره دندان ظرف چند دقیقه سخت می گردد. در مورد جیوه موجود در آمالگام و عوارض و خطراتی که ممکن است برای سایر دستگاه های حیاتی بدن مانند کلیه ها داشته باشد، مطالعات زیادی صورت گرفته و بحث و جدلهای زیادی را دامن زده است ولی هنوز مخالفین کاربرد آمالگام نتوانسته اند دلایل علمی قانع کننده ای مبنی بر مضربودن جيوه موجود در آمالگام ارائه دهند؛

گرچه بسیاری از دندانپزشکان بویژه در اروپا سعی میکنند مواد دیگری را جایگزین آمالگام کنند، ليكن هنوز غالب دندانپزشکان در ترمیم دندانهای آسیا از آمالگام استفاده میکنند. باید دانست خطر استنشاق بخار جیوه بیشتر برای دندانپزشک می تواند خطر داشته باشد

 مواد ترمیمی همرنگ دندانها: این مواد که تحت عنوان کامپوزیت نامیده می شوند، سالهاست جهت ترمیم دندانها بکار برده می شوند. این مواد ترکیبات رزینی هستند که پس از آماده سازی، مینا و عاج به آنها چسبیده و اتصال محکمی با نسوج دندان پیدا میکنند. حسن بزرگ این مواد رنگ سفيد آنهاست؛ به گونه ای که پس از ترمیم دندان به سختی می توان پرکردگی را تشخيص داد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد