دانستنی های مهم در ارتباط با بیماری کبدی


دانستنی های مهم در ارتباط با بیماری کبدی

دانستنی های مهم در ارتباط با بیماری کبدی 

   کبد عضوی است بسیار مهم که در سمت راست و بالای شکم قرار دارد. برای آن میتوان سه دسته فعالیت در نظر گرفت: الف - فعالیتهای خونی ب - در زمینه متابولیسم  ج - در زمینه دفع سموم و ترکیبات فرعی داروها. گلبولهای قرمز خون ۱۲۰ روز عمر دارند و پس از آن توسط طحال تخریب شده و هموگلوبین آنها به ماده ای بنام بیلی روبین تبدیل شده و به کبد منتقل میشود.  این ماده که در حالت اولیه دراب قابل حل نیست، بر اثر فعالیت انزیم های کبدی این خاصیت را پیدا کرده و به داخل مجاری صفراوی ترشح شده و به روده وارد میشود. رنگ مدفوع طبیعی به خاطر ترکیبات حاصل از همین ماده است. اگر بیلی روبین به هر دلیل نتواند دفع شود غلظت آن در خون بالا رفته و در پوست و چشم رسوب کرده و یرقان بروز میکند. پروتئین اصلی خون (آلبومین) و نیز فاکتورهایی که در کار انعقاد شرکت دارند توسط کبد ساخته میشود. نقشی متابولیسمی کبد بیشتر در تبدیل مواد غذائی جذب شده از روده به مواد مورد نیاز بدن خود را نمایان می سازد.  به عنوان مثال کربوهیدراتها در کبد به گلیکوژن تبدیل و ذخیره میشوند تا در موقع نیاز بدن به انرژی به گلوکز مبدل شوند. کبد سموم و داروهای مصرفی را به ترکیبات جنبی تبدیل میکند تا در آب قابل حل بوده و بتوانند از طریق ادرار یا مدفوع دفع شوند و بدین وسیله از اثرات سوء و جانبی این مواد بر بدن می کاهد. التهاب کبد که تحت عنوان هپاتیت شناخته میشود میتواند ناشی از عفونت ویروسی، مصرف زیاد الکل یا بعضی داروها باشد. این پدیده چون باعث اختلال در کار کبد می شود میتواند ناشی از عفونت ویروسی، مصرف زیاد الکل یا بعضی داروها باشد. از بیماریهای مزمن کبد میتوان به سیروزکبدی اشاره کرد که در آن ساختمان سلولها بهمخورده و در نتیجه فعالیت این عضو تا حد زیادی مختل می شود. این حادثه باعث کاهش ورود خون دستگاه گوارش به کبد شده و به دنبال آن منجر به جمع شدن آب در شکم (آسیت)، تورم وریدهای دستگاه گوارش به خصوص در اطراف مری (واریس مری) و گاهی خونریزی های شدید از این وریدها (استفراغ خونی)، بالا رفتن اوره در خون و حالت اغماء و در نهایت مرگ می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد