درباره بیماری سرخک چه میدانید…؟؟


درباره بیماری سرخک چه میدانید…؟؟

درباره بیماری سرخک چه میدانید...؟؟

 سرخک بیماری شایع و فوق العاده واگیرداری است که بوسیله التهاب ملتحمه چشم. حساسیت به نور، ترشح از چشم و بینی و زخمهای مشخص در دهان و دانه هائی بر روی جلد مشخص میگردد. سرخک یکی از مسری ترین بیماریهای عفونی است و از راه تماس مستقیم با بیمار یا ترشحات بینی و دهان که بشکل قطرات ریز است منتقل میشود بیش از همه در اواخر زمستان و اوایل بهار یا پائیز مشاهده میگردد. دوره نهفتگی متوسط آن ۱۰ و۱۱ و حداکثر ۱۴ و حداقل ۷ روز است. علائم: بی حالی و خوابآلودگی روزافزون، سردرد، تحریک پذیری و تب است. تب در روزهای قبل از پیدایش دانه ها بسیار شدید می شود. عطسه و سرفه خشک و خشن نیز مشاهده میشود. چشم پف آلود و متورم و سرخ رنگ و در اثر التهاب عمومی به نور حساسیت پیدا می کند (خوف النور) این حساسیت ممکن است بسیار شدید باشد این علائم تا هنگامی که حرارت بدن بجال عادی برگردد ادامه دارد. در حدود روز دوم تب. نقاط پراکندهای برنگ سرخ مایل به قهوهای در پشت دهان و گلو پیدا می شوند. و در روزهای چهارم و پنجم تب پرخونی و احتقان مخاط دهان مشخص می شود و داخل دهان و گلو برنگ سرخ به قهوه ای .در می آید در روز سوم تب، نقاطی سفیدرنگ بنام (نقاط کوپلیک) نمایانمی شوند. این دانه ها شبیه ماسه های سفید رنگ هستند که در زمینه سرخ پخش شده باشند. این نقاط را در روشنائی روز بهتر میتوان دید و در نور چراغ ممکن است از نظر پنهان بمانند وقتی دانه های پوستی کاملاً بیرون ریخت این نقاط کوپلیک ناپدید می شوند. بیرون ریختن همه دانه ها سه چهار روز بعد از شروع تب در حدود ۳۶ ساعت بعد از پیدایش نقاط کوپلیک کامل میگردد. تب حداکثر به چهل درجه یا بیشتر میرسد و سپس به محض بیرون ریختن همه دانه ها سقوط میکند و به میزان عادی میرسد. دانه های سرخک قهوه ای مایل به سرخ و نخست در پشت گوش و پیشانی و گونه ها پدیدار میگردند. در روز دوم به طرف پائین گسترش یافته بدن را فرا میگیرند و در روز سوم دستها و پاها را میپوشاند. دانه ها به همین ترتیبی که پدید آمده ناپدید میشوند. وقتی دانه ها همگی بیرون ریختند و تب افتاد بیمار احساس بهبود میکند. ولی هنوز غدد اطراف و زیر گلو اندکی تورم دارند. دانه ها بطور متوسط پنج روز دوام میکند. وقتی دانه ها ناپدید شدند. دوره پوسته ریزی شروع میشود. و در عرض دو یا سه روز بدن پوسته میریزد. اما برخلاف مخملک دست و پای بیمار پوسته نمیدهد. سرفه و رنگ قهوه ای پوست ممکن است دو هفته باقی بمانند. اما با بخصوص در کودکان سلامتی به سرعت باز میگردد و جلوی هرگونه عوارضی او را میگیرد. بیماری از دو سه روز قبل از پیدایش دانه ها تا پنج روز بعد از پیدایش از آنها مسری است و عواقب سرخک ناشی از عفونت ثانوی است که مجاری تنفسی مغز و کلیه را ممکن است مبتلا سازد و عوارض وخیمی بار آورد. درمان: اصلی درمان بمواظبت و پرستاری خوب وابسته است. کودک را باید در بستر خواباند و چون به نور حساس است اطاق را باید برد. اما تهویه اطاق باید خوب باشد. وقتی سرفه سخت است و احتقانگلو و سینه موجود است باید با پراکندن بخار آب در اطاق هوا را تا آنجا که ممکن است مرطوب کرد. استنشاق بخار آب در اطاق برای بیمار مفید و هم مطبوع است.لوسین کالامین یا پماد ملایمی مانند: پماد ۵ درصد اسید بوریک یا پماد مسکن خارش بدن را تخفیف  میدهد. برای این منظور اخیر می توان طفل را با آب ولرم حاوی بیکربنات دو سود (جوش شیرین) شستشو داد.در صورت لزوم پزشک داروی مسکن سرفه تجویز میکند و برای تخفیف خارش و تب اسپرین میدهد. به بدن کودک تا آنجا که می تواند تحمل کند باید مایع رساند. اما محدودیت خاصی در رژیم غذائی او نباید بعمل آورد بلکه غذای کافی و ملایم با فواصل منظم به او خوراند و او را بخوردن تشویق کرد. مراقبت طبی برای حفاظت وی از عوارض بیماری مانند: عفونت گوش میانی و ذات الریه نهایت لزوم را دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد