درباره خواص ویتامین B6 چه می دانید..؟


درباره خواص ویتامین B6 چه می دانید..؟

درباره خواص ویتامین B6 چه می دانید..؟

ویتامین B6

متشکل از گروهی از سه ماده نزدیک بهم B از گروه ویتامینهای ب کمپلکس و محلول در آب میباشد. ویتامین ۶ B ویتامین ۶ میباشد. این سه ماده که خیلی بهم شبیه هستند، عبارتند از: پیرویدوکسین - پیریدوکسال  پیریدوکسامین که به مقدار زیادی در مواد غذایی بصورت آزاد یا پیوسته بهم وجود دارند.گوشت گاو (ماهیچه)- جگر- قلوه- دل- شیر تخممرغ- سبوس گندم- جنین گندم- B بهترین منابع غذایی غنی از ویتامین ۶ طالبی- کلم- ملاس سیاه چغندر- سبزیجات و دانه های غلات میباشند. بطور خلاصه بندرت ماده غذایی یافت میشود که از نظر خیلی فقیر باشد.B ویتامین ۶ مقدار لازم روزانه برای بدن بطور خیلی دقیق تعیین نشده ولی ظاهرا بطور متوسط در حدود ۲ میلیگرم در روز برای بزرگسالان سالم کافی است و این مقدار معمولا بطور طبیعی در غذاهای متعادل و متناسب شامل گوشت و سبزیجات وجود دارد.در مورد مورد نیاز کودکان ممکن است از B وجود دارد، ویتامین ۶ B 0 میلیگرم در هریک لیتر شیر ویتامین ۶ کودکان چون در حدود ۱ در نسوج بدن بطور عمده بصورت فسفاتهای پیریدوکسال یا پیریدوکسامین یافت B طریق خوردن شیر تأمین شود.فسفات پیریدوکسال به عنوان یک کوانزیم در تعدادی از عکس العمل های شیمیایی مشتمل بر اسیدهای امینه نقش دارد. بالا میرود. B این خاصیت نشان میدهد در مواردی که رژیم های غذایی با پروتئین زیاد مصرف میشود احتیاج بدن به ویتامین ۶ هستند برای تعداد زیادی از واکنشهای شیمیایی که وظیفه تهیه ماده لازم برای سیکل اسید B انزیمهایی که دارای ویتامین ۶ سیتریک را دارند و به عبارت دیگر نقش ایجاد انرژی برای بدن به عهده آنها میباشد ضروری و مهم است. برای انجام آزمایشهای تعیین B نقش مهمی در تبدیل تریپتوفان به مشتقات نیاسین دارد.از این خاصیت ویتامین ۶ B ویتامین ۶ استفاده میشود. هر موقع که مقدار زیادی تریپتوفان به انسان یا حیوانی که کمبود دارند داده شود ماده B کمبود ویتامین ۶ ممکن است در سوختوساز اسیدهای چرب عمده B کزانتورنیک اسید به میزان غیر عادی در ادرار دفع میشود.و ویتامین ۶ که ناشی از فقر غذایی باشد بندرت در بزرگسالان دیده میشود (البته مشروط به اینکه از نظر B نیز عمل کند. کمبود ویتامین ۶ میزان غذایی معمولی متوسط در فشار اقتصادی نباشند) ولی در بچههایی که فقط از شیر مایع تجارتی استفاده میکنند که به دلائل آن شیر از بین رفته باشد دیده شده است.B خاصی ویتامین ۶ در بچه که بصورت تحریکپذیری و حساسیت شدید و B علائم کمبود ویتامین ۶ در بچه ادامه یابد و بقدر کافی از طریق تغذیه B انقباض عضل های و گرفتگی های تشنجی مشاهده میشود و اگر کمبود ویتامین ۶ جبران نشود رشد بچه متوقف میشود و ممکن است دچار بیماری کم خونی شود. در بزرگسالان این کمبود بطور مصنوعی در انسان از طریق خوراندن یک پیریدوکسین B به منظور مطالعه علائم کمبود ویتامین ۶ آنتاگونیست (یعنی ماده ضد پیریدوکسین که اثر آن را خنثی میکند) و دزوکسی پیریدوکسین، ایجاد میشود.علائم کمبود در بزرگسالان بصورت حساسیت، تحریکپذیری و ضعف و کسالت و بیخوابی مشاهده شده و بعلاوه التهاب های پوستی چرب و ناراحتیهای پوستی شبیه بیماری پلاگرا، زخم و تاول در دهان و لب ها، ورم ملتحمه چشم و بالاخره ناراحتی اعصاب محیط نیز دیده B بدن ایجاد شده است.بطور خلاصه علائمی شبیه علائم کمبود رایبوفلاوین و نیاسین و تیامین در مورد کمبود ویتامین ۶ میشود و نشان میدهد که این ویتامینها چقدر از نظرات مختلف بهم شبیه هستند و در دوران بارداری ممکن است عمل جذب و  بدن در دوران بارداری افزایش مییابد B مختل شود. بنابراین مقدار مورد نیاز ویتامین ۶ B سوختوساز ویتامین ۶ ان باردار پس از خوردن تریپتوفان مقدار زیادی غیر عادی کزانتورنیک اسید از طریق ادرار دفع میکنند.در مواقعی که ترکیب ایزونیازید که یک داروی ضد سل است خورده میشود ممکن است پریفرال نوریتیس یا التهاب اعصاب محیطی بدن ایجاد شود. مطالعات نشان داده است که خوردن پیریدوکسین برای پیشگیری عدم بروز این عوارض اثر مفید دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد