درباره دستگاه هدایتی قلب یا رشته پورکنژ چه میدانید…؟؟


درباره دستگاه هدایتی قلب یا رشته پورکنژ چه میدانید…؟؟

درباره دستگاه هدایتی قلب یا رشته پورکنژ چه میدانید...؟؟

 قلب دارای رشته های عضلانی تغییرشکل یافته ای است که ضربانات را همگام نموده زمان انقباض دهلیزها و بطن ها را منظم می نماید. هر موج ضربان از گرهای که در دهلیز راست در محل ورود ورید اجوف فوقانی قرار دارد شروع شده به سمت دهلیز و سپس به رشته های پورکنژو بالاخره بطن ها منتشر می شود. این گره ها و رشته های پورکنژ از نظر ساختمان، سلولهای میوکارد تغییر شکل یافته اند. تعدادی از سلولهای میوبلاست نابالغ به نام سلول قمری (Satellite) تک تک مجاور میوسیت های بالغ قرار میگیرند که قدرت تزاید را نگهداشته در موارد لزوم می توانند تبدیل به میوسیت بالغ شوند.قلب انسان دو هورمون ترشح میکند: ۱) کاردیواناترین که خاصیت زیاد کردن ادرار (دی اورتیک) و دفع سدیم (ناتری اورتیک) دارد و روی هم مایعات و الکترولیتهای بدن را تنظیم میکند. ۲) کاردیودیلانتین که با انبساط عضلات جدار رگها باعث کم کردن فشار خون بدن می شود.آشنایی با گره های دستگاه عضله قلبی (گره سینوسی دهلیزی و بطنی و تارپور کینژ)و خون ها به صورت غیر ارادی از دهلیزها وارد بطن های قلب می شود و به منقبض شدن دهلیز ها درواقع ضربه ی دهلیزی گفته می شود و گره دهلیزی بطنی ما با شاخه هایی از خود به دوبطن قلب وارد می کند و پیام یا ایمپالس را به قسمت بیرونی قلب و نوک ان می رساند و این شاخه ها وسیع شده و همه جای دیواره ی بطنی پخش می شود و به این شاخه های کوچک به وجود امده از گره دهلیزی بطنی تار های پور کینژ می گویند و خیلی ایمپالس را زود در همه ی جا بطن منتشر کرده و باعث انقباض تمام بطن خواهد شدآشنایی با گره های دستگاه عضله قلبی (گره سینوسی دهلیزی و بطنی و تارپور کینژ)آشنایی با گره های دستگاه عضله قلبی (گره سینوسی دهلیزی و بطنی و تارپور کینژ) آشنایی با گره های دستگاه عضله قلبی (گره سینوسی دهلیزی و بطنی و تارپور کینژ)اولین انقباضی که در قلب ایجاد می شود در گره ی سینوسی دهلیزی رخ می دهد و سلول های تخصصی شکل از عضله قلبی دارد و این گره پشت دهلیز راست وجود دارد و این سلول های گره خیلی زودتر دی پلاریزه می شوند که به خاطر زیاد شدن سدیم و بیرون امدن سدیم از سلول عضله است و این گره در واقع ضربان قلب را در قلب ما شروع می کند و آهنگی که ایجاد می شود اهنگ سینوسی استو این پیام ایجاد شده در گره سینوسی دهلیزی در همه جای دهلیز پخش می شود و سرانجام گره ی دهلیزی بطنی به وسیله ان تحریک می شود و جایی که این گره قرار گرفته در دیواره ی دهلیز راست در وسط قلب می باشد و این تحریک گره دومی به خاطر پیام عصبی در سرتاسر دهلیز ایجاد شده ،باعث منقبض شدن این گره دهلیزی بطنی هم خواهد شد و در سرتاسر بطن ها این ایمپالس الکتریکی را پخش می کند و خون ما در این فاصله زمان کافی را دارد تا از دهلیز ها وارد بطن هاشود چون وقتی ایمپالس الکتریکی از گره دهلیزی بطنی عبور می کند سیزده صدم ثانیه زمان ان افت و دچار تاخیر می شود و بعد به گره دهلیزی بطنی می رسد و با این تاخیر بطن ما پر می شود و انقباض بطن ها هم بعد ان رخ می دهد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد