درباره رشد پستان بیشتر بدانید/ قسمت دوم


درباره رشد پستان بیشتر بدانید/ قسمت دوم
آغوز شیر زردرنگی است که چربی و پروتئین زیاد دارد. گالاکتوسل کیست بدون درد است که در یکی از مجاری شیری ایجاد می شود. برای رشد پستان در زنان آبستن چند هورمون دخالت میکنند.استروژن: بر اپیتلیوم مجاری شیری (لاکتی فروس) اثر کرده باعث جوانه زدن و میتوز آنها می شود.پروژسترون: برانگورک ها اثر دارد و رشد و افزایش آنها را باعث میشود. همینطور: پرولاکتین، ماموتروپیک هورمون (از جفت) تیروکسین، کورتیکواستروئیدها، هورمون رشد و انسولین در رشد پستان در هنگام آبستنی دخالت دارند. در ضخامت پوست پستانک حسگرهای لامسهقرار دارند که در اثر مکیدن نوزاد باعث ترشح اکسی توسین و انقباض سلول های میواپیتلیال جدار انگورک ها و جریان یافتن شیر می شود.۷ - هیجانات و تحریکات تناسلی نیز باعث آزادشدن اکسیتوسین شده، شیر را به طرف پستانک فشار میدهد. غده پستان بیشتر به طریق آپوکرین و همینطور به دو روش مروکرین (چربی هایی که با لایه ای از پروتئین پوشیده شده اند به طریق اگزوسیتوز (مرو کرین) دفع می شوند) و هلوکرین (که سلول دفع شده در شیر دیده میشود) ترشح می نماید. شیر در روزهای اول زایمان یا آخرین روزهای آبستنی آنچه از پستان خارج می شود آغوز نام دارد که حاوی لاکتالبومین میباشد و تدریجاً تبدیل به شیر خواهد شد. بیشتر مرکب از مواد زیر است: پروتئین مشهور به کازئین + قند ویژه ای به نام لاکتوز + قطرات چربی + مواد معدنی + ویتامین ها + آب و IgA و IgGشیر رنگی: ممکن است به رنگ های زرد و آبی و سیاه از یک تا دو لاکتی فروس (و نه همه مجاری) دفع شود.داروها در شیر: بیشتر آنتی بیوتیک ها از طریق شیر دفع می شوند و ممکن است ایجاد آلرژی نمایند.بانک شیر: به مادر شیرده غذای کافی میدهند و پس از تغذیه فرزندش شیر اضافی را دوشیده میجوشانند و در شیشه استریل در دمای C° ۱۰ نگه می دارند. ناراحتی های تغذیه: استفراغ شیر؛ شیر استفراغ شده اندکی تغییر کرده است. آلرژی در مقابل شیر گاهی باعث اسهال، آلرژی پوستی و برنکواسپاسم میشود. مدفوع کودکانی که با شیشه تغذیه میکنند کمی سفت تر است و تعداد دفعات اجابت مزاجشان نیز بیشتر است (به دلیل اختلاف تحریک روده) - در ناحیه سر، گوشی، گونه، شانه، بازو، زیربغل، فرج (لب بزرگ و کوچک) و پشت جنین ممکن است پستان رشد کند که از سه نظر مهمند: شخصیت افراد در مورد پستان های خارج از محل، شیردادن آنها، بیماریها و تومورهای این پستان های فرعی، در دوره یائسگی پستان کوچک و لاغر می شود زیرا انگورک های ترشحی و قسمت زیادی از مجاری و حتی بافت همبند پستان کاسته می شود.درباره رشد پستان بیشتر بدانید/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد