درباره سنگ های کلسیمی ادراری چه میدانید..؟؟/ قسمت اول


درباره سنگ های کلسیمی ادراری چه میدانید..؟؟/ قسمت اول

درباره سنگ های کلسیمی ادراری چه میدانید..؟؟

  ۸۰ تا ۸۵٪ تمام سنگهای ادراری کلسیمی هستند. سنگ های کلسیمی به طور شایع ناشی از افزایش سطح ادراری کلسیم، اسید اوریک  اگزالات و کاهش سطح ادراری سیترات میباشند. هایپرکلسیوری به تنهایی در ۱۲٪ بیماران و به همراه دیگر اختلالات در ۱۸٪ موارد دیده می شود. هایپراوریکوزووی به تنهایی در ۸٪ و همراه نقائص اضافی در ۱۶٪ دیده میشود. اگزالات افزایش یافته ادراری (هایپراگزالوری) به تنهایی در ۵٪ و به همراه دیگر اختلالات، در ۱۶٪ موارد دیده می شود. کاهش سیترات ادراری به تنهایی در ۱۷٪ بیماران و همراه سایر نقایص در ٪۱۰ موارد دیده میشود. در حدود بیماران مبتلا به سنگ که تحت ارزیابی کامل متابولیک قرار می گیرند، فاقد یک نقص قابل توجه متابولیک می باشند.علائم، ثانوی به انسداد بوده و همراه با درد ناشی از انسداد معمولاً تهوع واستفراغ وجود دارد. این عارضه، بندرت به نارسایی کلیه منجر می شود. هماتوری و عفونت های مکرر دستگاه ادراری بدون پاسخ به درمان، باید پزشک را به فکر سنگ ادراری بیاندازد. نفروکلسینوز (کلسیفیکاسیون داخل پارانشیم کلیه) بندرت علامتدار است؛ ولی معمولاً به درمانهای مرسوم برای سنگ های ادراری، پاسخ نمیدهد. نفروکلسینوز اغلب با RTA و هیپرپاراتیروئیدیسم همراه است. نفرولیتیازیس و نفروکلسینوز می توانند با هم همراهی داشته باشند. نفروکلسینوز، اغلب یک پدیده دوطرفه است و علاوه بر هایپرتیروئیدی که قبلاً ذکر شد، با سایر عواملی که افزایش سطح کلسیم سرمی (هایپرکلسمی) ایجاد کنند همراهی دارد از قبیل جذب افزایش یافته کلسیم از روده کوچک، سارکوئیدوزیس، سندرم شیر قلیا، ضایعات استئولیتیک در متاستازها و میلیوم متعدد و مسمومیت با ویتامین D همچنین ممکن است کلسیفیکاسیون از نوع دیستروفیکباشد (یعنی پس از نکروز بافت های کلیوی، ثانوی به صدمه   کلیه رسوب کلسیم صورت می گیرد:در زیر انواع سنگ های کلسیمی و علل مهم آن آورده شده است: ۱ - نفرولیتازیس کلسیمی هایپرکلسیوریک شامل انواع زیر است ۲- نفرولیتازیس هایپرکلسیوریک جذبی مصرف طبیعی کلسیم حدود ۹۰۰-۱۰۰۰ میلیگرم در روز است که در حدود آن از روده کوچک جذب و از این مقدار حدود ۱۵۰ تا mg ۲۰۰ در ادرار دفع می شود. قسمت اعظم کلسیم رژیم غذایی از راه مدفوع دفع می شود. هایپرکلسیوری جذبی ثانوی به افزایش جذب کلسیم از روده بخصوص ژژنوم می باشد که باعث افزایش بار کلسیم فیلتره شده از گلومرول می شود هایپرکلسیوری جذبی خود به۳ تیپ تقسیم می شود تیپ I - هایپرکلسیوری جذبی مستقل از رژیم غذایی، در این حالت حتی با محدودیت رژیم غذایی، سطح کلسیم ادراری بالاست. (>mg ۲۰۰ در ادرار ۲۴ ساعته) برای ممانعت از جذب رودهای آن از فسفات سلولز استفاده میشود که خود یک رزین غیرقابل جذب تبادلی است که با اتصال به کلسیم روده جلو جذب آن میگیرد. این ماده باید همراه غذاخورده شود و دوز آن ۱۵gr- ۱۰ خوراکی روزانه در۳  دوز منقسم می باشد. این درمان در خانم ها پس از   منوپاز و در کودکان در حال رشد کنتراندیکه است و استفاده بیش از حد آن نیز می تواند باعث کمبود کلسیم و هایپرپاراتیروئیدی ثانویه شود. به علت کاهش کلسیم آزاد در روده ها، ممکن است هایپراگزالوری ثانویه به وجود آید. هیدروکلروتیازیدها در درمان این نوع از هایپرکلسیوری جذبی اثر کوتاه مدت دارند چرا که پس از این که کلسیم افزایش یافته ذخائر استخوانی را پر نمود، دارو بر دفع آن بی تأثیر می شود. تیپ II - هایپرکلسیوری جذبی وابسته به رژیم غذایی: شایعترین علت سنگهای ادراری کلسیمی میباشد که در بیش از ۵۰٪ موارد دخیل است. درمان طبی خاصی وجود ندارد باید با محدود ساختن کلسیم رژیم غذایی دفع کلسیم را به حد طبیعی رساند. کلسیم رژیم غذایی باید روزانه در حد ازmg ۶۰۰- ۴۰۰ نگه داشته شود. شدت این نوع به اندازه تیپ I   نیستدرباره سنگ های کلسیمی ادراری چه میدانید..؟؟/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد