درباره عفونت بیشتر بدانید ……


درباره عفونت بیشتر بدانید ……

درباره عفونت بیشتر بدانید ......

مقاومت بدن در مقابل عفونت ها

بدن به طور دائم با میکروب ها، انگل ها، سموم و همه عوامل بیماری زا در تماس است، بعضی از این عوامل بیماری زا مثل میکروب ها و انگل ها در دهان، روده ها، دستگاه ادراری تناسلی و زیر بغل، پشت گوش، زیر پستان، کشاله ران، دست ها وجود دارند که به محض زخم شدن بدن یا ضعف بدن در اثر سرماخوردگی و یا با ورود مواد غذایی می توانند موجب بیماری شوند. با این طریق بدن آدم همیشه در معرض تهاجم بیماری ها مختلف خواهد بود.گروهی از نسوج بدن که سیستم رتیکولوآندوتلیال نامیده می شوند (بافت هم بند) به طور دائم در حال مبارزه با این مهاجمین می باشند. این قسمت از بافت همبند به دو طریق در اضمحلال بیماری ها عمل میکند.از بین بردن عوامل مهاجم به وسیله عمل بیگانه خواری.به وسیله ساختن عوامل ضد بیماری (آنتی کور) یا مواد ایمنی بخش، سیستم بافت هم بند قادر است که به وسیله بلع ماده بیماری زا آنها را از بین ببرد. یا موادی ترشح کند که آن ماده باعث کشته شدن عوامل بیماری زاگردد.این سیستم شامل سلول ها بیگانه خوار مغز استخوان، طحال، کبد، گره ها لنفاوی، گلوبول ها سفید خون و سلول هابیگانه خوار سیاری که در بدن مرتباً در جستجو عوامل مهاجم هستند، می باشد.کلیه این سلول ها با هم در ارتباط نزدیک می باشند و از حال یک دیگر آگاهند مانند سربازانی که با بی سیم در میدان مبارزه، از حال یک دیگر باخبرند.چون دفاع بدن به وسیله عوامل بیگانه خوار(کبد، طحال، مغز استخوان، خون، نسوج وغیره) انجام می شود. لذا به خصوص در زمان بیماری بایستی نکات بهداشتی رعایت شود که کار آنها زیادتر از زمان طبیعی آنها نشود. برای رعایت این امر، لازم است استراحت، آسایش و مخصوصاً به غذا توجه کامل شود و از خوردن غذاهایی که باعث کار بیشتر دستگاه ها فوق می گردد، خودداری شود ، هر چه غذا لطیف تر، سبک تر و زود هضم تر باشد به عمل مبارزاتیبدن کمک می گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد