درباره مسائل سایکودینامیک چه میدانید..؟؟


درباره مسائل سایکودینامیک چه میدانید..؟؟

درباره مسائل سایکودینامیک چه میدانید..؟؟

 

مسائل سایکودینامیک 

اموزش کنترل مثانه باید از پس یک و نیم سالگی شروع شود. چنانچه این آموزش توسط والدین داده نشود، سیستم بازدارنده مغزی رشد نیافته و مثانه غیر بازداشته دوران شیرخوارگی تا سنین بالاتر  وجود خواهد داشت. اگر والدین مضطرب باشند، ممکن است به بچه منتقل شده و او نیز فشار عصبی را به صورت شب شاشی بروز دهد. در حدود ۴۰٪ این کودکان، | نوار مغزی به صورت مرزی (borderline) است و با صرع یا بلوغ دیررس سیستم عصبی انطباق دارد.تشخیص های افتراقی رد کردن علل ارگانیک بسیار مهم است که شامل عفونت مزمن دستگاه ادراری، انسداد در قسمت تحتانی دستگاه ادراری (مثل PUV و تنگی مه ) و ناهنجاری های عصبی مثل میلودیسپلازی است.

درمان

چنانچه این عارضه بعد از ۳ سالگی ادامه یافت درمان انجام می شود. شامل:  1-محدودیت مایعات پس  از شام، ۲-تخلیه مثانه در زمان خواب و بیدار کردن کودک قبل از زمان معمول شب شاشی  و دارو درمانی شامل: ایمی پرامین (احتمالأ داروی choice است). پاراسمپاتولیتیک ها مثل متانتیلین که باعث کاهش تون دترسور می شود و سمپاتومیمتیک ها که باعث ایجاد سطح مناسبی از بیداری و هوشیاری هنگام خواب میشود (از خواب عمیق جلوگیری میکند)، مانند دکستروآمفتامین و بالاخره دسموپرسین که اثر ضدادراری دارد.در بیمارانی که تأخیر در بلوغ دارند، استفاده از وسایلی که به هنگام خیس شدن تولید صدا میکنند مفید است، چرا که باعث تنظیم رفلکس شرطی می شود. روان درمانی نیز مؤثر است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد