درباره ورزش شمشیر بازی چه میدانید..؟؟


درباره ورزش شمشیر بازی چه میدانید..؟؟

درباره ورزش شمشیر بازی چه میدانید..؟؟

 شمشیر بازی، هماهنگی ذهن و بدن را تقویت میکند و تمام عضلات بدن را به فعالیت و می دارد.شمشیر بازان حرفه ای میگویند: شمشیر بازی ورزشی جالبی است که تمام عامل های آمادگی جسمانی را نیز در بر دارد. موفقیت در این رشته، به مهارت و استعداد فرد و اینک چقدر تمرین کند، بستگی دارد. شل کردن بدن، کنترل بدن، هماهنگی دست، چشم حرکات بدنی سریع از کارهایی است که به چند تکنیک ساده نیازمند است. در ایتدا، این ورزش مشکل و خسته کنند ه به نظر میرسد. حالت و حرکات جسمانی در این ورزش طبیعینیست. به این جهت، فرد نیاز دارد که به تمرینات قدرتی بپردازد تا عضلات به نحو مطلوبی تقویت شوند. در این صورت، در حالت های دفاع و حمله نیز می تواند مقاومت داشته باشد. به طور کلی، در ورزش شمشیر بازی، قدرت بدن در مدت کوتاهی افزایش مییابد و بدن با حرکات سرعتی، خود را تنظیم می کند. مکان های زیادی وجود دارد که در آن بدن به اموزش این ورزش میپردازند.انواع شمشیرهافلوره فلوره شمشیری است به وزن 500 گرم و به طول 110 سانتی متر كه شامل دسته، گارد و تیغه می باشد. تیغه شمشیر فلوره از جنس فولاد آلیاژی است كه خاصیت فنری دارد. در نوك تیغه این شمشیر تكه ای قرار دارد كه هرگاه بازیكن بتواند فشاری معادل 500 گرم نیرو بر بدن حریف وارد كند، این ضربه روی دستگاه مخصوص ضبط می شود. تعداد ضربات برای زنان و مردان، 5 ضربه برای مدت ۳ دقیقه است (دور مقدماتی) و دور حذفی، 15 ضربه در 3 زمان 3 دقیقه ای می باشد. مسابقات فلوره تنها به وسیله یك سرداور قضاوت می شود و ضربه ای امتیاز می گیرد كه به جلیقه ای وارد شود كه نیم تنه بالای بدن را می پوشاند به جز دست شمشیرباز و هدف در این رشته قسمت جلو وپشت سینه است.اپه اپه شمشیری است به طول 110 سانتی متر و وزن 770 گرم كه ضخامت تیغه آن بیشتر از تیغه فلوره است. مقطع تیغه اپه مثلث شكل است و در این رشته هم مانند فلوره ضربه ها به وسیله دستگاه مخصوص ضبط می شود.برای ثبت امتیاز، شمشیرباز باید 750 گرم نیرو بر نوك شمشیر وارد كند تا دستگاه ضربه را ثبت نماید. هدف در بازی اپه، تمام بدن است و تعداد ضربات، 5 ضربه در ۳دقیقه می باشد كه برای هر بازی در نظر گرفته می شود. البته تنها ضربه با نوك شمشیر ملاك امتیازدهی است.سابر شمشیر سابر 500 گرم وزن دارد و طول آن 105 سانتی متر است كه شامل 88 سانتی متر طول تیغه است. هدف در این رشته، همه قسمتهای بالای بدن است و می توان هم با نوك شمشیر و هم از پهلو به صورت پرش ضربه وارد آورد.در سالهای اخیر، مسابقات سابر به صورت الكتریكی درآمده و قضاوت مسابقات با یك سرداور است. برای برد، تعداد 5 ضربه در مدت ۳دقیقه لازم است. حركات و سرعت عمل در سابر بسیار بیشتر و سریعتر از دو رشته دیگر (فلوره و اپه) است و با ضربات نوك و لبه آن امتیاز به دست می آید.اصطلاحات شمشیربازی اتک: گرفتن حالت حمله به خود رااتک می گویند. در این حالت، شمشیرباز دست را پیش می گیرد و حمله می كند و طرف دیگر دفاع كننده است.گارد شمشیر:قسمتی از شمشیر است كه دست را در مقابل حریف حفاظت می كند. فول: خطا و نقض قانون بازی است. عمده خطاها عبارتند از:1- بی ادبی و توهین به حریف. 2- اعتراض به داور یا حریف پس از اعلان رأی داوران. 3- گرفتن بدن حریف و جلوگیری از بازی وی. 4- نداشتن وسایل كامل مسابقه. 5- پرتاب كردن شمشیر به طرف حریف. 6- خشونت پس از اخطار. 7- تكرار حمله به حریف بعد از فرمان ایست داور.رده های سنی مسابقات - نونهالان (زیر 14 سال). - نوجوانان (زیر 17 سال). - جوانان (زیر 20 سال). - بزرگسالان (سن آزاد است).تعداد نفرات:یك تیم شمشیربازی از 4 نفر تشكیل می شود كه شامل 3 نفر اعضای اصلی و 1 نفر ذخیره می باشد،‌ البته مسابقات به شكل انفرادی و تیمی انجام می شود.مدت مسابقه:زمان هر مسابقه 4 دقیقه می باشد و وقت های تلف شده در حین مسابقه محاسبه می شود. با دستور سرداور بازی شروع می شود و بعد از هر ضربه امتیازدار، دو شمشیر باز به وضع سابق خود در پشت خط گارد باز می گردند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد