درجه و در صد سوختگی 


درجه و در صد سوختگی 

درجه و در صد سوختگی 

۱- درجه سوختگی:
  1. a) سوختگی درجه یک b) سوختگی درجه دو c) سوختگی درجه سه
  2. a) سوختگی درجه یک: در این سوختگی تنها لایه خارجی پوست دچار سوختگی شده و باعث قرمزی، درد، تورم ولی بدون تاول می شود و با درمان مناسب ظرف یک هفته بدون بجای گذاشتن اثر زخم (اسکار) بهبود میآید مثل سوختگی با آفتاب، تماس با جسم داغ و ..
اقدامات و کمکهای اولیه در  سوختگی درجه یک:۱- خنک کردن با آب سرد به مدت ۱۰ دقیقهبه شرط آن که بیشتر از نیم ساعت از زمان سوختن نگذشته باشد.۲- پانسمان خشکb) سوختگی درجه دو: در سوختگی درجهٔ دو علاوه بر لایه سطحی پوست، لایه داخلی نیز دچار آسیب دیده و همراه با درد، تورم و تاول است و با درمان مناسب در عرض سه هفته همراه با بجا گذاشتن محل زخم (اسکار) بهبود مییابد مثل سوختگی با آفتاب شدید، آب جوش، شعله های آتش و... علت وجود تاول، آسیب به مویرگها خونی موجود در لایه داخلی پوست است.اقدامات و کمک های اولیه در سوختگی درجه دو ۱- خنک کردن با آب سرد به مدت ده دقیقه در نیم ساعت اول سوختگی
  1. c) سوختگی درجه سه
این سوختگی شدید بوده و علاوه بر تمام لایه ها پوست به بافت های زیر پوست .و حتی استخوانها هم ممکن است گسترش یابد و تغییر رنگ عضو به زغالی، سفید و یا قرمز آلبالوئی را شاهد هستم. و در خود قسمت سوخته اصلاً درد نداریم ولی در حاشیه های این سوختگ به علت وجود سوختگی درجه دو و یک درد وجود دارد. برای بهبود باید لایه ها مرده برداشته و پوست مناطق سالم به این قسمت پیوند .زده شوداقدامات و کمکهای اولیه در سوختگی درجه سه ۱- پانسمان با وسایل استریل ۲- جلوگیری از شوک ۳- انتقال به مرکز درمانی ۲- درصد سوختگی: از قانون نه ها جهت محاسبه سریع وسعت سوختگی سطح بدن استفاده می شود. عدد بدست آمده برای تعیین اولویت انتقال مصدوم در تریاژ، میزان مایعات مورد نیاز بدن و نحوه اقدامات در بیمارستان و... به کار میرود. .۳- سن مصدوم: در مصدوم با سن کمتر از ۵ سال و بیشتر از ۵۵ سال خطر عوارض سوختگی افزایش مییابد.۴- محل سوختگی: بعضی از اعضاء بدن با آن که که درصد کمی از سوختگی را به خود اختصاص می دهند، در صورت سوختگی توجه بیشتری را میطلبد. مثل مجرای هوایی،دستگاه تناسلی و...۵- همراهی سوختگی با بیماری های دیگر: صدمات دیگر مثل سوختگی همراه با ضربه شدید و یا وجود بیماری های قبلی مثل دیابت، آسم، بیماری های قلبی و.... وضعیت مصدوم سوخته را بحرانی تر میکند.شدت سوختگی: بستگی به گروه سنی، درجه درصد سوختگی دارد و به سه نوع خفیف، متوسط و شدید تقسیم می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد