درد دندان از گذشته تا کنون 


درد دندان از گذشته تا کنون 

درد دندان از گذشته تا کنون 

 

درد دندان هم به وسیله داروهای گیاهی تسکین داده میشد. همزمان با تأسیس دارالفنون چند نفر دندانپزشک با تحصیلات عالی دکترا همراه بالا وسایل جدید دندانپزشکی و مواد جدید وارد ایران شدند.

بعدها بتدریج مواد و وسایل خارجی بتدریج وارد ایران شد و در تهران و بعد شهرهای بزرگ مورد استفاده قرار گرفت. نخستین بار در سال ۱۲۹۰ وزارت معارف آن زمان قانون طبابت را تصویب و پرداختن به حرفه دندانپزشکی را منوط به تحصیل و دریافت اجازه نامه رسمی از وزارت معارف نمود. در حدود سال ۱۳۰۰ فقط تعداد انگشت شماری دندانپزشک که همگی تحصیل کرده خارج بودند، از طرف وزارت معارف مأمور آموزش دندانپزشکی و دندانسازی به دانشجویان علاقمند دارالفنون شدند.

در سال ۱۳۰۹ دکتر محسن سیاح پس از اتمام تحصیلات دندانپزشکی در اروپا به ایران بازگشت و مدرسه دندانسازی را تأسیس نمود. فارغ التحصیلان این مدرسه بعدها ضمن تأسیس مطب در تهران به آموزش دانشجویان جدید پرداخته و در سال ۱۳۰۹ مدرسه دندانسازی به مدرسه عالی تبدیل گردید. پس از تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ مدرسه عالی دندانپزشکی تبدیل به دانشکده دندانپزشکی شد و دوره دندانپزشکی چهارساله شد.

در سال ۱۳۲۶ دوره دندانپزشکی پنج ساله و از سال ۱۳۶۸ به بعد دوره دندانپزشکی به شش سال تبدیل گردید. در سال ۱۳۳۰ تعداد دندانپزشکان فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی به ۱۶۹۱ نفر بالغ گردید. در سال ۱۳۶۶ دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تأسیس شد و در سال ۱۳:۷ رشته های تخصصی در دندانپزشکی به تصویب رسید. بعدها بتدریج دانشکده دندانپزشکی در دیگر شهرهای بزرگ تأسیس شد و هر ساله بر تعداد دندانپزشکان افزوده گردید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد