خانه / بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها / درد ستون فقرات یک درد و ده ها علت!!!
درد ستون فقرات
درد ستون فقرات

درد ستون فقرات یک درد و ده ها علت!!!

درد ستون فقرات یک درد و ده ها علت!!!

درد ستون فقرات

درد  ستون فقرات مربوط به عوامل متعددی است که به اهم انها  به اختصار اشاره می شود :  از جمله ضربه ها، ورمها، تغییرات مهره ها در اثر فشار خارجی یا داخلی روی مهره ها، تورم یا جابه جایی و یا تغییر مکان دیسکها، دست اندازی های بدخیم سایر اعضاء روی مهرههای پشت، خوردگی یاروییدن استخوانهای اضافی روی لبه مهرهها، سنگینی وزن، بیماریهای زنان از نوع دستگاه تناسلی و ادراری و بسیاری عوامل دیگر که میتواند به علت فشار روی تنه یا شاخه های عصب سیاتیک درد ایجاد کند.

تسکین و درمان درد ستون فقرات یا مهره های پشت

• مقل ازرق وزیررہ کرمانی ازھر کدام۱۰ گرم و ریشه  اریسا، سورنجان، مسطکی رومی، انیسون و زنیان از هر کدام ۲۰ گرم، همه را نرم بسایید و با ۵۰۰ گرم، گل قند عسلی مخلوط کنید و صبح، ظهر و شب». هربار یک قاشق شربت خوری از آن را میل فرمایید.

• فرفیون، قسط و میعه سایله از هر کدام ۵ گرم و سداب، اگیرترکی، ابهل و رازیانه از هر کدام ۱۰ گرم، همه را نرم بسایید، بعد با روغن بابونه یا روغن سداب مخلوط کنید و بمالید

• تخم کرفس ۳۰ گرم و دانه های اسفند، اسارون، زر مباد، مرمکی، اگیرترکی، دارچین و درونج عقربی از هر کدام ۱۰ گرم، همه را نرم بسایید، بعد با ۵۰۰ گرم عسل مخلوط کرده و روزی چهار قاشق شربت خوری از آن را به ترتیب بخورید.

• سورنجان مصری ۱۵ گرم و پوست هلیله  زرد ۱۰ گرم، هر دو را نرم بسایید، بعد با کمی آب تاجریزی خمیر کرده و قرص هایی به شکل گلوله و به اندازه یک عدد نخود بسازید و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه دو عدد میل کنید.

درد ستون فقرات به علت ورم

اگر ستون فقرات در اثر ورم درد می کند برای تسکین درد و همچنین درمان ورم آن باید تخم کرفس ۳۰ گرم و دانه های اسفند، اسارون ، زرمباد ، مرمکی ، دارچین ، و درونج عقربی از هر کدام ۱۰ گرم، همه را نرم بسایید، بعد با ۵۰۰ گرم عسل مخلوط کرده و روزی چهار قاشق شربت خوری از آن را به ترتیب بخورید.

• ده گرم پوست هلیله  زرد، ۵گرم خولنجان و ۱۵ گرم سورنجان مصری را نرم بسایید، بعد با کمی آب تاجریزی خمیر کرده و قرص هایی به شکل گلوله و به اندازه ۱ عدد نخود درست کنید و صبح، ظهر و شب هر مرتبه دو عدد میل کنید.

• اذخرمکی ۱۰ گرم، سداب، گل بابونه و گل برنجاسف از هر کدام ۲۰ گرم و سوسن ۴۰ گرم، همه را نیم کوب کرده و آب آن را با گلاب و کمی سرکه مخلوط کنید و روزی سه مرتبه بر محل ورم و درد مالش دهید.

درد ستون فقرات به علت ضربه

برای تسکین درد ستون فقرات که به علت ضربه خوردگی باشد، باید آرد باقلا، آرد جو و تاجریزی پودر شده را با روغن دنبه مخلوط کنید و بر محل درد بمالید و یا آنها را با ۲۵۰ گرم دنبه کوبیده شده مخلوط کرده و ضماد کنید.

• مورد، شوید و بومادران از هر کدام ۲۰ گرم، مغز ناخنک و افسنطین از هر کدام ۱۵ گرم، همه را نرم بسایید، بعد با ۲۵۰ گرم روغن دنبه چرخ کرده مخلوط و به صورت ضماد از آن استفاده کنید.

telegram

همچنین ببینید

مهره های گردن

مهرہ ھای گردن را بشناسید ؟؟

مهرہ ھای گردن را بشناسید ؟؟   هفت عدد هستند. صفات عمومی مهره ها عبارتند …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *