درد معده را جدی بگیرید!!


درد معده را جدی بگیرید!!

درد معده را جدی بگیرید!!

درد معده

هضم مواد غذایی در بدن انسان و سایر جانداران در معده انجام میگیرد و این اعمال بطریقی انجام میگیرد که انسان سالم چیزی از آن احساس نمی کند. انسان در موقع گرسنگی، سیری و پرخوری مفرط به یاد معده اش می افتاد. زمانی که خیلی گرسنه می باشد یک نوع احساس از خالی بودن معده و احتیاج به غذا به انسان دست میدهد و هنگامی که غذاخورده می شود یک نوع احساس رضایت و توام با بیمیلی نسبت به بهترین غذاها به انسان دست میدهد و زمانی که انسان پر خوری کرده است یک نوع احساس کشیدگی و سنگینی در معده و بالای شکم احساس می شود. درد معده دردی آزار دهنده است که تنها علامت و نشانه بیماری معده می تواند باشد و با توجه به این درد می توان از پیشرفت آن جلوگیری کرد. بالا رفتن بیش ازحد اسید معده می تواند منجر به درد معده شود و بطور کلی باید گفت که در بیماری های معده و شاید ܣܕ در تمام بیماری های دستگاه هاضمه درد اهمیت به سزایی دارد و بطور کلی می توان گفت شایعترین علامتی که بیمار را به سمت پزشک می رساند همین درد است. اضطراب و فشارهای روحی بر فکر و احساسات و خواسته های نامعقول و استرس ها و فشارهای روانی باعث فعلی و انفعالات شیمیایی غیر عادی هورمون ها میگردد و ترشح اسید کلریدریک معده را افزایش میدهد و سرانجام معده را بیمار می نماید. نوشیدن مایعات بسیار داغ و همینطور غذاهای داغ می تواند مزید بر علت گردد. اغلب بیماران از درد بالای معده و بالای ناف شکایت دارند و احساس سوزش و درد میکنند و احساس می کنند که وزنه ای سنگین بر روی معده آنها گذاشته شده است. برای جلوگیری از درد بهتر است که بیمار استراحت کند و از مصرف دارو پرهیز نماید و بهترین نوع مواد غذایی را مصرف نماید. در مصرف غذا زیاده روی نکند و غذاهای رقیق میل نکند. همچنین از مصرف چربی ها، غذاهای سرخ شده که شدت درد را بیشتر می کند پرهیز نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد