درد مقاربت ناشی از یک اختلال طبی عمومی


درد مقاربت ناشی از یک اختلال طبی عمومی

درد مقاربت ناشی از یک اختلال طبی عمومی

  اختلالات عضوی که باعث مقاربت دردناک و واژینیسم میشوند شامل بقایای پرده بکارت عفونت یافته یا تحریک شده، اسکارهای اپیزیوتومی، عفونت غدد بار تولن، واژینیت، التهاب گردن رحم، آندومتریوز و سایر اختلالات لگنی هستند. درد مقاربت در مرد ممکن است ناشی از یک علت عضوی مثل بیماری پی رونی باشد که موجب انحای الت می شود.عوامل روانشناختی عضوی اختلال – سابقه تجاوز به عنف یا سو رفتار جنسی در کودکی – تنش و اضطراب برای عمل جنسی – مهارت ناکافی طرفین برای پیش نوازی و ایجاد تحریک کافی – واژینیسموس – عفونت یا تحریک بقایای پرده بکارت – اسکارهای اپیزیوتومی، عفونت غدد بارتولن، آندومتریوز، وستیبولیت مهبل، سیستیت بینابینی، عفونت های واژن، جراحی یا رادیوتراپی واژن، انواع سرطان ها، بعد زایمان و … – مصرف داروهای خشک کننده واژن– در مردان هرپس ، گونوره، التهاب پروستات، بیماری پیرونیه ( تشکیل پلاک های اسکلروتیکی در روی آلت) و … این اختلال در اثر بیماری های عمومی و نیز داروها و مواد هم میتواند ایجاد شود که انجمن روانپزشکی آمریکا در این خصوص ،اختلال مقاربت دردناک ناشی از بیماری ها را با عنوان کژکاری جنسی ناشی از بیماری طبی عمومی Sexual Dysfunction Due to a General Medical و با کد مقاربت دردناک زن ناشی از بیماری طب عمومی و اختلال مقاربت دردناک ناشی از داروها و مواد را با عنوان کژکاری جنسی ناشی از مواد Substance-Induced Sexual Dysfunction و با کد با اختلال دردجنسی نامگذاری کرده است.درمان ( فقط توسط پزشک باید صورت گیرد و درمان خودسرانه جایز نیست)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد