درد ناحیه کلیه ها بر اثر چیست؟!


درد ناحیه کلیه ها بر اثر چیست؟!

درد ناحيه كليه ها بر اثر چیست؟!

درد ناحيه كليه ها

این درد دارای علل بیشماری است که ساده تر و فراوان ترین آنها به علت وجود سنگهای این ناحیه است. هر یک از بیماری های کلیه میتواند دارای دردی در محل کلیه داشته باشد که انتشار این دردها بیشتر اوقات کمک به تشخیص بیماری می نماید، از جمله درد کلیه با انتشار به کشاله ران، پوست بیضه و پرینه که بیشتر اوقات این علائم مربوط به سنگ در خود کلیه است. دردهای تیرکشنده به طرف آلت بیشتر وجود سنگ های حالب را می رساند، سوزش و درد درون مجرای آلت خبری از ورم مثانه و یا وجود سنگ های درون آن را میدهند ناگفته نماند که بهترین مسکن همه این دردها نشستن بیمار در حمام دارویی است. خاصه اینکه از جوشانده بابونه، شبات، گل خطمی و برگ کلم تهیه شده باشد.

ورم کلیه

اگر حاد و تازه باشد بیمار مبتلا به تب، سنگینی بدن، ورم و درد ناحیه پشت است و بدتر شدن از خوردن غذاهای شور و ترش یکی از علائم مهم است، اینگونه ورم ها بسیار خطرناک بوده و بیمار بایستی تحت مراقبت کامل پزشک قرار گیرد. برای کمک به درمان بیمار، داروهای گیاهی زیر و غذاهای مناسب پیشنهاد میگردد. شربت بنفشه که با شیره تخم خیار و خربزه یا با شیره تخم خرفه توأم باشد مفید و مؤثر استه جوشانده ریشه کاسنی، عناب، تاجریزی و ماء الشعیر که همراه با جوشانده عناب و سه پستان باشد به کار برده می شود. ضماد گل مامیتا، صندل، آرد جو یا ضماد صندل، مغاث، کاسنی و آب تاجریزی بر ناحیه کلیه مفید شناخته شده است. پس از گذشت یک هفته که بیمار در اثر معالجه بهبودی یافته است، برای تحلیل ماده بیماریزا، دادن لعاب تخم خطمی یا لعاب کتان یا لعاب دانه شنبلیله پیشنهاد می شود و ضمادزیر در هنگام درد مؤثر است. مغز ناخنک، گل خطمی، تخم شنبلیله، تخم کتان، آرد جو، با روغن کنجد یا آرد گندم و تخم شنبلیله، برگ، خطمی، ایرسا، شبات، با روغن کنجد برای شستشوی محل درد در ورم کلیه با داروهای زیر به بهبودی بیمار کمک می نماید. گل بنفشه، گل خطمی، مغز ناخنک، تخم شبات، تخم کتان. برای معالجه اینگونه دردها بایستی مزاج های مختلف بیمار در نظر گرفته شود و داروی انتخاب شده متناسب با آن باشد. مثلاً در مزاج های صفراوی از شربت بنفشه یا شربت عناب، ماء الشعیر، آب انار، شیره تخمه جات و در مزاج بلغمی از جوشانده ریشه کاسنی، ریشه شیرین بیان، بادیان و شربت انجیر یا از تخم کرفس، انیسون، پر سیاوشان و در سوداوی نیز از شربت بنفشه توام با افتیمون و شربت بنفشه توأم با مغز فلوس و غیره استفاده میشود. در مزاج های پرخون و دموی از کم کردن خون و دادن شربت بنفشه با شیره چهار تخمه (تخم خیار، خربزه و هندوانه و کدو) یا شیره خرفه توأم با شیره چهار تخمه یا عرق کاسنی توأم با جوشانده عناب و تاجریزی یا ماء الشعیر توأم با جوشانده عناب و سه پستان استفاده می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد