دررفتگی باشت بین مهره ائی چگونه است….؟؟


دررفتگی باشت بین مهره ائی چگونه است….؟؟

دررفتگی باشت بین مهره ائی چگونه است....؟؟

  مهره های ستون فقرات باشت های غضروفی کوچکی از هم جدا می شوند بواسطه وجود همین باشت ها حرکات مهره ها بطور خفیف روی هم امکان پذیر است.  بعضی اوقات در اثر فشار زیاد و یا حرکت ناگهانی کمر یکی از این باشت ها از جای خود خارج شده و بیکی از طرفین متمایل می شود و علاوه بر مرض سیاتیک که جداگانه شرح داده میشود باعث کمردرد نیز می شود.  این کمردرد معمولا دائمی نیست و گاه و بیگاه ظاهر می شود به خصوص با هر وقت در این باشت منحرف التهابی پیدا گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد