درمانهای تعدیل کننده ی بیماری ام اس


درمانهای تعدیل کننده ی بیماری ام اس

درمان های تعدیل کننده ی بیماری ام اس

 

چون مشکلات شناختی ناشی از اماس هیچ ربطی به آلزایمر ندارد، بنابراین نباید در اینجا از آریسپت انتظار معجزه داشت، اما بعضی از نورولوژیستها از اینکه بیماران مبتلا به ام اس  شان، این دارو را امتحان می کنند، خوشحالند. درمانهای تعدیل کننده ی بیماری: مشاهده شده است که این درمانها - اینترفرونها (اونکس، بتاسرون، ربیف) و کوپاکسون (گلاتیرامر استات) شدت و تعداد حملات و آسیبهای دستگاه عصبی مرکزی مشهود در امآرآی را کاهش میدهد.

به دلیل اینکه شواهد گسترده و روشنی وجود دارد مبنی بر اینکه مشکلات شناختی با میزان کل ضایعات در مغز (مقدار حجم ضایعات) مرتبط است، منطقی است که فرض کنیم شروع هرچه زودتر درمانهای تعدیل کنندهی بیماری در همان مراحل اولیه ی ام اسی، می تواند راهکار خوبی باشد تا ریسک پیشرفت علایم شناختی به حداقل برسد. بنابراین اگر تابهحال دلیل کافی برای شروع درمانهای تعدیل کننده ی بیماری نداشتهاید، این یافته میتواند محرک قدرتمندی برای این کار باشد.

درمان های شناختی: این نوع درمان که به آن توانبخشی شناختی نیز می گویند، در حقیقت یک روش عملی هدفمند برای درمان تغییرات شناختی است. این درمان اینکه توسط روانشناس عصبی، کاردرمانگر، متخصص گفتاردرمانی ارائه شود. شامل مداخلات زیر خواهد بود: همداخلات بازگرداننده ی فرد به حالت اول: این مداخلات، شبیه فیزیوتراپی برای مغز است. پزشک با بهرهجویی از نتایج تست شما، نواحی دچار اختلال عملکرد را شناسایی کرده و در پی آن، ورزش هایی را تجویز می کند که احتمالا عملکردهای دچار نقصان را بهبود میبخشد.

بهترین مثال این گونه مداخلات، تمرینات کامپیوتری برای بهبود توجه و حافظه است. اگرچه تحقیقات نشان داده که کارای افراد در انجام بعضی کارهای خاصی با این گونه تمرینات بهبود مییابد، اما زندگی روزمره با این روش، ارتقای چشمگیری نمییابد. بعد از همه ی این حرفها، مگر چند نفر میتوانند زندگیشان را در یک محیط آرام جلو مانیتور کامپیوتر و بدون مزاحمت، با این تمرینات بگذرانند؟

* مداخلات جبرانی: به نظر میرسد این گونه مداخلات بهترین تأثیر را داشته باشد. این مداخلات شامل راه حل ها یا راهکارهایی برای جبران هرگونه توانایی شناختي آسیب دیده است. همان طور که از تقویم برای به خاطر آوردن تاریخ، از دفترچه ی تلفن برای برقراری ارتباط و از کامپیوتر برای پردازش سریع تر و آسانتر اطلاعات کمک میگیرند.

متخصصی توانبخشی شناختی نیز می تواند به شما کمک کند با شناسایی ابزار و راهکارهایی برای رفع مشکلاتی که دارید، بکوشید. اگرچه در این زمینه امکانات بی شماری برای کمکرسانی وجود دارد. دارد-مثلا فهرستها، سیستمهای فایلی، تقویم کاری و خانوادگی و مکانیسمهای تحریککننده، از قبیل زنگ و علامت هشدار روی ساعت یا کامپیوتر برای یادآوری مصرف دارو و یا رفتن به یک قرار ملاقات متخصص توانبخشی همچنین میتواند راهکارهایی برای بهبود توجه.

درک مطلب و عملکردهای اجرایی و دیگر زمینه ها توصیه کند. عوامل دیگری همچون افسردگی و استرس نیز میتواند شناخت را تحت تأثیر قرار دهد، پس اگر فکر می کنید، هرکدام از این موارد به تفکر و حافظه تان خللی وارد می کند، حتماً با پزشکتان صحبت کنید. میتوانید در ادامه ی همین فصل مطالبی در مورد درمان افسردگی مطالعه فرمایید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد