درمان آسم با گیاه باریجه (Ferula galbaniflua)….


درمان آسم با گیاه باریجه (Ferula galbaniflua)….

درمان آسم با گیاه باریجه (Ferula galbaniflua)....

 باریجه (Ferula galbaniflua)

اسامی عمومی دیگر: بارزد، قنه، قاسنی.ghncgjنامهای علمی دیگر:فریولا گالبانی فر ا(Ferula galbaniflua)نام  خانواده: خانوادهٔ چتریان (Umbellifera)نوع گیاه: بورته.قسمت مورد استفاده: صمغ خارج شده ازریشه و ساقه مواد متشکله مو: صمغ، رزین، ترکیبات معدنی ،روغن فرار، اومبلی فرین، گالبانورزیوتائولjm-io  خواص درمانی: صمغ باریجه را به عنوان خلط آور دربرنشیت مزمن، آسم و به عنوان ضد اسپاسم به کار  برده  و در استعمال خارجی به صورت مشمع در دردهای روماتیسمی مورد استفاده قرار میدهند. این صمغ  امروزهصورت مشمع در دردهای در مصارف صنعتی کاربرد فراوان دارد.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی آنرا به عنوان نرمی بخش ، تحلیل برنده ، باد شکن ، علاج برنشیت و سرفه، سقط کننده جنین و قاعده آور،ضدتشنج، برطرف کنندهٔ درد مفاصل، رفع در د دندان، توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار ۲- ۰/۵ گرم روزی سه بارعوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد