درمان آسم با گیاه سیاه دانه (Nigella sativa)در طب سنتی


درمان آسم با گیاه سیاه دانه  (Nigella sativa)در طب سنتی

درمان آسم با گیاه سیاه دانه  (Nigella sativa)در طب سنتی

سیاه دانه  (Nigella sativa) 

اسامی عمومی دیگر: سیاه تخمه، کمون اسود، حبه، سودا، کمون اسعد.نامهای علمی دیگر: نیژلاستیوا (.Nigella Sativa L)نام خانواده: خانوادهٔ نعناع (Labiateae)نوع گیاه:بوته 5465451قسمت مورد استفاده: روغن فرار که از دانه های آن به دست می آورند.مواد متشکله موثر: روغن فرار، روغن ثابت، آلبومین، قند، موسیلاژ، اسیدهای آلی، متار پین، گلیکوزیدهای سمی، ملانتین، رزین، پروتئین، ساپونین، تانن، الکالوئیدهای پنجلین و کونی جلین،خواص درمانی: سیاه دانه را به عنوان معرق، مدر، مقوی معده، محرک، بادشکن، صفرابر، هضم کننده ی غذا، ضد تشنج، ضد کرم و قاعده آور توصیه نموده و آن را جهت معطر کردن نان و معالج برونشیت، سیاه سرفه و آسم به کار برده اند. ضماد آن را نیز جهت از بین بردن خال، زگیل و بثورات جلدی موثر دانسته اند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی سیاه دانه را از قدیم الایام می شناختند و آن را به صورت پاشیدن بر روی نان و جهت مداوای بسیاری از بیماریها از جمله زیاد کردن شیر و به عنوان ملین، دافع گازهای معده و قاعده آور توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار 3-2 روزی سه مرتبه به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ملانتین سیاه دانه برای ماهی ها و حیوانات خونگرم سمی می باشد.موارد عدم استعمال: ندارد.2132121

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد