درمان استسقاء با شیر


درمان استسقاء با شیر

درمان استسقاء با شیر 

  استعمال شیر جهت ازدیاد ادرار در استسقای گوشتی نتیجه ورم مختلفه کلیه میباشد. بسیار مفید است چنانکه در نفریت حاد غالباً استسقاء  را برطرف و آلبومین را از ادرار تمام میکند و در نفریت «پارانشی ماتر» در حالت عمومی مریض تخفیف و تسکین حاصل کرده و استسقا را زایل میسازد در . نفریت آن تیرش تی سیل»، جلوگیری از اورمی می نماید و اگر نفحی باشد.اغلب دفع میکند و طپش قلب که در این وقت همیشه موجود است بواسطه هیپرترفی قلب را آرام میکند ادرار آلبومی زنان حامله بواسطه استعمال شیر بطریقه اول را غالباً شفا میدهد. علت های قلبی در این مرض شیر مفید و دافع عسرالنفس و طپش قلب و ذات الریه و یرقان سخت خطیر و نقرص و سنگ مثانه و سموم سربی و استسقای زقی و اورمی شیر بسیار مفید و تحلیل مواد مرضی راسهل می نماید.در موقع مصرف شیراز خوردن انگور خودداری شود. چون موجب ناراحتی روده شده و باعث ایجاد اسهال و کولیت (ورم روده) عفونت، بواسیر و حتی ناراحتی کلیه ها شده و سردرد و نفخ شکم ایجاد کرده باعث ناراحتی و اختلال دستگاه اعصاب خواهد شد."

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد