درمان استفراغ خونی را جدی بگیرید!!


درمان استفراغ خونی را جدی بگیرید!!

درمان استفراغ خونی را جدی بگیرید!!

استفراغ خونی

در اینجا مقصود از خونی است که مبداء آن زخم های معده و اثنی عشر است. در اثر پاره گی یکی از عروق معده یا اثنی عشر خونریزی شروع می شود.

درمان استفراغ خونی

 اول بیمار بایستی از خوردن غذا منصرف شود و استراحت کامل نماید و از حرکت جنبش و کارهای سخت خودداری کند، سپس از داروهای ضد خونریزی که قبلاً ذکر شده است استفاده نمایند. مثل کندر، گلنار، فوفل، مازو، گل ارمنی، به مدت سه هفته هر روز ۵ گرم افسنطین را جوشانده صبح و عصر میل نمایند. برای کم کردن اشتهای زیاد اگر بیماری قند در کار نباشد از دستور زیر استفاده شود. ۲ گرم زعفران را نرم کوبیده در ۵۰ گرم روغن حیوانی ریخته روزی سه قاشق چای خوری میل نمایند. یا اینکه ۱۰ گرم تخم شاهی را نرم کوبیده در چهار روز صبح ناشتا کفلمه کنند.  این تمایل بیشتر در زنان باردار دیده می شود. در اطفال هم گل خواری شایع است که باید هر چه زودتر درمان شود زیرا به کم خونی آنها منجر خواهد شد. نمک ۵ گرم ،تخم ترب ۱۰ گرم، تخم شوید ۱۰ گرم،نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل یا سکنجبین ریخته روزانه یک قاشق مرباخوریاستفاده شود.وست هليله زرد ۱۰ گرم ،آمله مقشر ۱۰ گرم، هلیله سیاه ۱۰ گرم ،انيسون ۱۰ گرم ،بلوط ۵ گرمهمه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته صبح و ظهر و شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند.یا روزی ۵ گرم تخم کرفس را نرم کوبیده در شربت عسل حل کرده روزی سه مرتبه میل کنند.

قاقله کبار ۵ گرم (هیل غرابی)  ،کبابه چینی ۵ گرم ،قاقله صغار ۵ گرم ،بسباسه ۵ گرم،در ۰ ۲۰ گرم قند یا نبات نرم کوبیده در روز سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.

یا اینکه قبل یا بعد از غذا کمی مصطکی به خورند یا اینکه:زیره ۵ گرم، زنیان ۱۰ گرم فمصطکی ۵ گرم نرم کوبیده هر روز صبح ناشتا یک قاشق مرباخوری کفلمه نمایند. در زنان آبستن که تمایل شدید به خوردن چیزی مثل مهر و غیره دارند دستورات زیر خیلی مؤثر است.سوپ اسفناج غوره و مرغ، شربت آب غوره و شربت انار مفید استزیره ۵ گرم ،نعناع خشک ۱۰ گرم ،سعد  ۵ گرم ،آمله مقشر ۵ گرم،همه را نرم کوبیده با ۲۵۰ گرم نبات به صورت قائوت درآورده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند. اگر زن آبستن مبتلا به ورم یا فشار خون نباشد، بعد از هر غذا چند دانه بادام یا پسته شور میل نمایند. به جای خوردن گل مقداری نشاسته بو داده هر وقت میل به گل خواری پیدا کرد، قدری از آن را میل نمایند.یا اینکه مقدار ۱۵ گرم زیره را در سرکه در ۲۴ ساعت خیسانده سپس خارجکنند و خشک نمایند و پس از نرم کوبیدن روزی سه قاشق چای خوری کفلمه نمایند.عود هندی ۵ گرم ،هیل غرابی ۵ گرم ،مصطکی ۱۰ گرم ،زنجبیل ۵ گرم ،جوز هندی ۵ گرم ،قرنفل ۵ گرم ،قند۲۵۰ گرم ،زعفران ۲ گرم همه را نرم ساییده روزی سه قاشق چای خوری میل نمایند.آب سیب و آب زرشک از هر کدام یک لیوان، آب لیمو شیرین نصف لیوان، شکر ۲۵۰ گرم همه را خوب جوشانده تا به قوام آید روزی ۳ استکان میل نمایند. شربت انجبار، شربت انار، شربت به، شربت لیمو، شربت سیب، قرص گلنار، قرص طباشیر یا قرص کهربا یا آب بارهنگ و سماق یا شیره خرفه دهند. که برای خونریزی نیز مؤثر است گلنار ۵ گرم ،گل سرخ ،۵ گرم ، عفض يا مازو ۵ گرم، کهربا ۵ گرم همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد